01 Coverbillede FB

Hvem betaler for hvad?

Ungdomsøens er et ambitiøst ungeprojekt, som bliver finansieret gennem fondsmidler, kommunale midler til projekter og gennem de mange betalende partnere og gæster, der bruger vores faciliteter til alt fra sommerfester, konferencer, sommerlejre, festivaler, julefrokoster eller modeshows.

Vi har en ambition om at blive mere økonomisk uafhængige af fondsmidler, så det på sigt er vores betalende gæster, der økonomisk holder hånden under de unges udfoldelser på øen.

Design uden navn 2
A.P. Møller Fonden
Design uden navn 3
Nordea-fonden
Design uden navn 4
Lauritzen Fonden
Design uden navn 5
Tuborgfondet
Design uden navn 8
Københavns Kommune
Design uden navn 6
TrygFonden

A.P. Møller Fonden

Det var en donation i foråret 2015 fra A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden, der sikrede, at Spejderne fik Middelgrundsfortet foræret, så de kunne stå i spidsen for at forvandle det tidligere søfort til en ungdomsø for hele Danmarks ungdom.

De to fonde donerede hver 10 millioner til købet af øen, og var derfor de essentielle grundsten, der muliggjorde projektet Ungdomsøen, der i dag er i rivende udvikling.

Nordea-fonden

Det var en donation i foråret 2015 fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden, der sikrede, at Spejderne fik Middelgrundsfortet foræret, så de kunne stå i spidsen for at forvandle det tidligere søfort til en ungdomsø for hele Danmarks ungdom.

De to fonde donerede hver 10 millioner til købet af øen, og var derfor de essentielle grundsten, der muliggjorde projektet Ungdomsøen, der i dag er i rivende udvikling.

I oktober 2016 donerede Nordea-fonden 120 millioner kroner til realisering og driften af Ungdomsøen.

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden har støttet vores Giv-Et-År-metode, hvor en gruppe unge mennesker flytter fysisk ind i organisationen. Lauritzen Fonden støttede den indledende fase af Giv-Et-År projektet med 2,2 millioner og støtter den videre udvikling og udbredelse af Giv-Et-År-metoden med 2,5 millioner.

Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter også udviklingen af vores Giv-Et-År-metode, hvor unge flytter fysisk ind i organisationen. Tuborgfondet har støttet Giv-Et-År-projektet med 4 millioner og understøtter derved den videre udvikling og udbredelse af Giv-Et-År-metoden til andre organisationer.

Københavns Kommune

Københavns Kommune støtter Ungdomsøen med 1.8 millioner kroner om året frem til 2025. Det gør de for at øge trivslen blandt unge Københavnere, som kan bruge øen som get-away.
Københavns Kommune betaler blandt andet for gratis overnatning på øen til unge københavnere, kunstrefugier for unge kreative københavnere og camps for unge i boligområder.

TrygFonden

TrygFonden har givet en bevilling på 435.500 kroner, der gør, at vi over en fireårig periode fra 2020 til 2024 kan tilbyde øens unge at få trænet deres førstehjælpsevner, så øen bliver så tryg som mulig for os alle sammen.