01 Coverbillede FB

Hvem betaler for hvad?

Ungdomsøen er et ambitiøst ungeprojekt, som bliver finansieret gennem fondsmidler, kommunale midler til projekter og gennem de mange betalende partnere og gæster, der bruger vores faciliteter til alt fra sommerfester, konferencer, sommerlejre, samarbejdsøvelser, festivaler, julefrokoster eller modeshows.

Vi har en ambition om at blive mere økonomisk uafhængige af fondsmidler og en økonomisk bæredygtig ø. Det opnår vi ved, at det på sigt er vores betalende gæster, der økonomisk holder hånden under unges udfoldelser på øen.

A.P. Møller Fonden
A.P. Møller Fonden
Nordea Fonden
Nordea-fonden
Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden
Tuborg Fondet
Tuborgfondet
Københavns Kommune
Københavns Kommune
Tryg Fonden
TrygFonden

A.P. Møller Fonden

I 2015 gik A.P. Møller Fonden sammen med Nordea-fonden om at købe Middelgrundsfortet. De forærede øen til organisationen Spejderne, så de kunne stå i spidsen for at forvandle det tidligere søfort til en ø for hele Danmarks ungdom.

A.P. Møller Fonden donerede 10 millioner kroner til købet af øen og var dermed med til at lægge en essentiel grundsten for udviklingen af projektet Ungdomsøen.

I 2023 bevilligede A.P. Møller Fonden 70 millioner kroner til fremtidssikring af Ungdomsøens havn. Havnen skal renoveres, klimasikres og gøres til et rekreativt område med plads til læring, udforskning, leg og fællesskab. Renoveringen er sat til at foregå fra 2023 til 2027.

Nordea-fonden

Nordea-fonden stod sammen med A.P. Møller Fonden bag købet af øen i 2015. De forærede de tidligere søfort til den landsdækkende organisation Spejderne, som ville udvikle Middelgrundsfortet til en ø for alle unge i Danmark.

Med en donation på 11 millioner til købet og efterfølgende donationer på næsten 135 millioner kroner til renovering og udvikling, sikrede Nordea-fonden realiseringen af Danmarks nye ungdomsø.

I 2020 modtog Ungdomsøen endnu en donation fra Nordea-fonden på 29,3 millioner kroner, som frem til 2025 skal støtte Ungdomsøen i arbejdet med at styrke unge, demokrati og fælleskaber, udvikle flere partnerskaber med civilsamfundet og sikre indtægtsgivende aktiviteter.

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden støtter vores Giv-Et-År-metode, hvor en gruppe unge mennesker flytter fysisk ind på Ungdomsøen, får reel ungemagt og udvikler organisationen indefra.

Lauritzen Fonden støttede den indledende fase af Giv-Et-År projektet med 2,2 millioner kroner og støtter den videre udvikling og udbredelse af Giv-Et-År-metoden med 2,5 millioner kroner.

Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter sammen med Laurtizen Fonden udviklingen af Giv-Et-År-metoden, hvor unge flytter ind i organisationen. I 2022 modtog Ungdomsøen en donation på knapt 4 millioner kroner fra Tuborgfondet, som skal støtte den videre udvikling og udbredelse af Giv-Et-År-metoden til andre organisationer.

Derudover har Tuborgfondet siden 2018 støttet en række mindre projekter og initiativer. Det dækker blandt andet over projekterne _SKAB, Ingen ved det – Alle taler om det, flaskepost for fællesskabet, City-Transformers' fredsdagsfejring og Min første optræden.

Københavns Kommune

I 2021 indgik Ungdomsøen et samarbejde med Københavns Kommune, der har bevilliget 7,2 millioner kroner. Formålet for samarbejdet er at skabe et tilflugts- og mødested for unge efter Covid-19 pandemien.

Ungdomsøen kan takket være bevillingen styrke fællesskaber gennem blandt andet refugier for unge, gratis overnatningsmuligheder for unge Københavnere og en række camps for unge fra udsatte boligområder.

Vores Ungdomsø-weekender, som styrker fællesskabet og engagementet på og omkring øen, og arrangementerne under titlen "Ungdomsøen inviterer til..." er også støttet af denne bevilling.

TrygFonden

TrygFonden gav i 2019 en bevilling på 2 millioner kroner til projektet "Explorer Islands 2", som havde til formål at udvikle Ungdomsøens fællesskaber, frivillighed og partnerskaber.

I 2020 donerede TrygFonen 435.500 kroner, som er med til at sikre, at Ungdomsøen er et sikkert sted at besøge og arbejde. Donationen gør det muligt, at vi over en fireårig periode fra 2020 til 2024 kan tilbyde øens unge at få trænet deres førstehjælpsevner, så øen bliver så tryg som mulig for os alle sammen.