Gruppe unge staar foran Hangar C til Ungdomsoeens 1-aars foedselsdag

Vores partnerskaber

Sammen er vi stærkere!
Ungdomsøen samarbejder med en lang række foreninger, organisationer, bevægelser og grupper om at blive en ø for hele Danmarks ungdom. Vores unge partnere er i høj grad med til at skabe og forme Ungdomsøen gennem de arrangementer, projekter og oplevelser, som vi skaber sammen.

Vil I være partnere af øen?
Skriv til vores engagementsteam på engagement@ungdomsoen.dk

Vores kernepartnere

Vores kernepartnerskaber hjælper os med at nå vores vision om at blive det sted, hvor de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser opstår, udvikler sig og finder inspiration.

Se vores kernepartnerskaber her

Spejdere De fire spejderkorps samlet
Spejderne
59840154 10157701699244769 5893572450196652032 n
Højskolerne
Taler med folk paa Roskilde Festival
Roskilde Festival
DU Fnordisk Træf
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Skoledage2
Københavns Kommune

Spejderne

Spejderne er en børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer, der opstod i 2015 og repræsenterer de fem danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Det var en gruppe unge spejdere, der i sin tid fik idéen om at købe øen og gøre den til en ungdomsø. Spejderne er derfor en af Ungdomsøens kernepartnere og har ageret fødselshjælpere i opstarten af projektet Ungdomsøen både i forhold til renovering af fortet og udvikling af dogmer og vision for ungeprojektet.

I dag samarbejder vi med foreningen Spejderne og de enkelte korps om blandt andet årlige spejderdage på øen.

Højskolerne

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har til formål at arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling.

Højskolernes kerneværdi 'demokratisk dannelse' og generelle engagement i at give unge en stemme og mulighed for at være aktive i samfundet stemmer godt overens med Ungdomsøens vision.
Ungdomsøen skal nemlig være en demokratisk platform, hvor unge møder hinanden på tværs af geografiske og sociale skel.

Sammen har vi blandt andet afholdt ungdomstopmøde for 200 unge på Ungdomsøen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet maj 2019. Under overskriften 'Young Europe is Voting' arrangerede FFD i samarbejde med 10 højskoler og Nyt Europa et ungdomstopmøde, som samlede 100 unge europæere og 100 højskoleelever til en fælles weekend med fokus på at starte en dialog med politikere så de unges stemmer blev en del af debatten op til valget.

Formanden for Ungdomsøen bestyrelse, Lisbeth Trinskjær, er desuden også formand for Folkehøjskolernes Forening.

Roskilde Festival

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival. Når festivalen skydes i gang, er der omkring 30.000 frivillige, der hjælper med sikkerhed på camping, bygger scenerne, står i boderne og meget, meget mere. Udover selve begivenheden er det foreningen Roskilde Festivals formål at støtte initiativer for børn og unge samt humanitære og kulturelle organisationer.

I de første måneder efter købet af Ungdomsøen i 2015, var det blandt andet gennem workshops på campingområdet og med input fra unge på Roskilde Festival, at visionen og dogmerne for Ungdomsøen blev skabt.

Samarbejdet mellem Ungdomsøen og Roskilde Festival handler om at skabe et fundament og en legeplads for kreative unge og deres udfoldelser på øen. Roskilde Festival donerede blandt andet i 2020 noget af deres overskud til organisationen Rapolitics, så de kunne afholde Re:ACT festival på Ungdomsøen i 2021.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraply- og interesseorganisation for 80 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer, sociale organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

Samarbejdet mellem DUF og Ungdomsøen peger helt tilbage fra før åbningen af øen, hvor de var med til at skabe workshops rundt omkring i landet, som gav os unge inputs til at forme øens dogmer og vision.

DUF bruger også Ungdomsøen til deres demokratiske ungeaktiviteter. I oktober 2021 arrangerede de for eksempel ungetræning for 60 unge på tværs af alle lande i Norden. Fokus var på at skabe tættere bånd mellem unge i norden, der arbejder med bæredygtige fællesskaber.

Københavns Kommune

Ungdomsøen ligger bare en kort sejltur fra København, og derfor er Københavns Kommune en af vores stærkeste samarbejdspartnere.

Under coronapandemien kom hundredevis af unge elever fra de ældste klasser på de københavnske skoler ud på Ungdomsøen til undervisning i det fri som en del af samarbejdet med Københavns Kommune.

Aktuelt samarbejder vi med Københavns Kommune om gratis overnatninger for unge mellem 15 og 30 år, hver lørdag fra maj til oktober. Til efteråret 2022 kommer vi til at samarbejde om camps for unge i almene boligområder i København og kunstrefugier for unge kreative københavnere.

Her er nogle af vores andre partnerskaber

FRA Kpresse
FRAKs unge fritidsjobbere
2021 03 10 Ungdomsøen Rum 5406 kopier
Musikforeningen TUFASO og lydstudiet på Ungdomsøen
IMG 20220302 122055
Platformen i Esbjerg og Giv-Et-År-metoden
20210729 213001360 i OS min
KUNE Festival

FRAKs unge fritidsjobbere

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der gør unge fra udsatte byområder i alderen 13 til 17 år gode til at arbejde. De unge får en tryg træningsbane hos FRAK, som træner dem i at have et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på lommen og arbejdserfaring på CV'et.

Vores samarbejde med FRAK startede i foråret 2020, hvor unge FRAK'ere har hjulpet Ungdomsøens engagerede unge og driftsmedarbejdere med praktisk arbejde på øen.

Lige nu samarbejder vi med FRAK om projektet ø-rødderne, der både skal inspirere de unge til at tage erhvervsuddannelser og samtidig skal skabe møder på tværs mellem grupper af unge, der ellers ikke ville møde hinanden. FRAK er med til at gøre Ungdomsøen ægte åben for nogle af de unge, der ellers ikke ville finde vej ind til det frivillige fællesskab på øen.

Musikforeningen TUFASO og lydstudiet på Ungdomsøen

TUFASO en frivilligdrevet forening, der i samarbejde med Ungdomsøen, ønsker at skabe grobund for et nyt spirende musikalsk community for unge i Danmark. TUFASO vil gerne hjælpe unge, som brænder for musikken, unge der gerne vil slå igennem i den danske musikbranche eller unge som mangler et samlingspunkt for musikken.

I 2021 indviede TUFASO et musikstudie på Ungdomsøen, som bliver brugt af unge musikere og bands tilknyttet musikforeningen.

Platformen i Esbjerg og Giv-Et-År-metoden

Platformen er et sprudlende, levende og moderne kultur- og medborgerhus midt i hjertet af Esbjergs Østerby. Stedet samler, udvikler, driver og muliggør fællesskaber på tværs af alder, etnicitet, interesser og lokale bydele i Esbjerg.

Vores partnerskab med Platformen i Esbjerg kredser om at give unge mere magt og indflydelse i organisationer gennem metoden Giv-Et-År. Siden 2019 har Ungdomsøen arbejdet med at udvikle metoden til at inddrage unge ved at lade dem flytte fysisk ind i organisationen og blive en essentiel del af hverdagen. I august 2021 flyttede 3 Giv-Et-År-unge for første gang ind hos Platformen.

Næste år skal endnu et kultursted i Danmark med om bord og lade Giv-Et-År-unge flytte ind i organisationen, så vi sammen med de unge kan udvikle en metode, som kan bredes ud til mange flere af civilsamfundets organisationer og giver unge reel indflydelse.

KUNE Festival

KUNE er et kreativt fælleskab med base i København, der har som hovedfokus at støtte den kreative ​​undergrund inden for elektronisk musik og kunst i Skandinavien.

KUNE er Ungdomsøens tætteste kreative partner. I 2019 afholdte de deres første en-dags festival på Ungdomsøen. Målet med festivalen og det kreative fællesskab omkring KUNE er at skabe bedre muligheder for unge, nye kunstneriske talenter og give dem muligheder for at forfølge en kunstnerisk levevej i Norden.

Logo til hjemmeside FRAK sort
Logo til hjemmeside rapolitics sort
Logo til hjemmeside havhøst sort
Logo til hjemmeside kune sort
Logo til hjemmeside Bastard Cafe sort
Logo til hjemmeside Frej Sort
Logo til hjemmeside Rollespilsfabrikken sort
Logo til hjemmeside Amager Strandpark
Logo til hjemmeside Frontløberne Sort
Logo til hjemmeside vesterbro ungdomsgård
Logo til hjemmeside Platformen sort
Logo til hjemmeside Frirummet sort
Logo til hjemmeside Copenhagen Games sort
Logo til hjemmeside bolidforeningen 3 B sort
Logo til hjemmeside Ventilen sort
Logo til hjemmeside Ekspedition plastik sort
Logo til hjemmeside dansekapellet sort
Logo til hjemmeside Holbæk Kommune
Logo til hjemmeside Københavns Kommune sort
Logo til hjemmeside Spejderne Sort
Logo til hjemmeside Baptistspejderne sort
Logo til hjemmeside DSS Sort
Logo til hjemmeside DGP sort
Logo til hjemmeside DDS Sort
Logo til hjemmeside KFUM spejderne Sort
Logo til hjemmeside Højskolerne sort
Logo til hjemmeside BL sort
Logo til hjemmeside DUF Sort