Christopher Hesselberg 5

Ungdomsøens Havn fremtidssikres

Med en bevilling på 70 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver det nu muligt at renovere og udvikle havnen på Ungdomsøen. Dermed fremtidssikres det historiske Middelgrundsfort, samtidig med at der udvikles et attraktivt, maritimt miljø med plads til fællesskaber.

Havnen er Ungdomsøens hjerte. Det er her unge og alle øens gæster går i land fra færgen, her lystsejlere lægger til, og her bålhygge og fællesmiddage samler folk. Havnen er centrum af det fællesskab, som Ungdomsøen er blevet. Men selvom det gamle fort stadig står stærkt og stolt, har havnen behov for en gennemgribende renovering og udvikling.

Med bevillingen ønsker A.P. Møller Fonden at bidrage til at fremtidssikre besejlingen til det historiske søfort og til den fortsatte udvikling af Ungdomsøen som et attraktivt sted for de mange besøgende og engagerede unge.

I forbindelse med udviklingen af havnen inddeles havneområdet i fire zoner til hvert sit formål: Aktivitetsstrøget, Landgangen, Servicekajen og Stranden. Aktivitetsstrøget vil blive samlingspunktet for forskellige fysiske aktiviteter. Ved Landgangen og Servicekajen skal både og større skibe kunne lægge til, og på Stranden skabes der mulighed for afslapning i sandet.

Nye aktiviteter i og ved havet

Renoveringen foregår i perioden 2023 til 2027 og indebærer blandt andet istandsættelse af kaj- og molekonstruktionerne, at klimasikre Ungdomsøen og at udvikle nye områder og faciliteter, så der kan skabes flere kreative projekter i og ved havet.

Bevillingen har en afgørende betydning for Ungdomsøens fremtid og viser en stor tiltro til ungeplatformen og alle de unge, som kommer til øen for at udvikle projekter og initiativer, mener Dea Forchhammer, der er direktør ved Ungdomsøen.

”Vi er enormt taknemmelige for at have modtaget bevillingen til havneprojektet fra A.P. Møller Fonden. Med bevillingen kan vi ikke blot fremtidssikre havnen og det historiske fort, vi kan udvikle nye spændende områder ved havnen, der kan skabe nye rum for kreative og visionære maritime projekter og aktiviteter for unge,” siger Dea Forchhammer.

Der vil blive nedsat en følgegruppe af unge, som vil tage del i projektet og give deres perspektiver i spørgsmål, som har at gøre med brugen af havnen, så det sikres, at den bliver et levende og attraktivt område med de rette faciliteter.

Ungdomsøens havn får fire nye områder

  • Med udviklingen af havnen er området indtænkt i fire zoner, der har et særligt formål: Aktivitetsstrøget, Stranden, Landgang og Servicekaj.
  • Ideen om zoner er udviklet i en innovationsproces, hvor Ungdomsøen involverede flere end 100 unge for at høre deres visioner for, hvordan er nyt, stærkt maritimt miljø på øen kan se ud. Igennem flere workshops deltog unge fra blandt andet skoleskibet Georg Stage, Kongelig Dansk Yachtklub, Ung Holbæk og Grundtvighøjskolen.
  • Aktivitetsstrøget vil blive samlingspunktet for de fysiske aktiviteter som for eksempel kajak, udspring fra trampolinen og havsankning. Det er her unge og andre gæster kan få adrenalinen helt op og prøve sig selv af på og i havet. For at skabe sikkerhed omkring aktiviteterne anlægges også en flydespærre, der opdeler skibsområdet med de rekreative aktiviteter.
  • På Stranden vil der være mulighed for afslapning i sandet, mens man har udsyn til aktiviteterne i havnen. Her kan man også tage sig en tur i vildmarksbadet, nyde en tur i saunaen eller spille beachvolley. Derfor etableres en beachvolleybane, en vandtrampolin og forholdene til ophold på stranden opgraderes, ligesom der etableres en træbrygge for at forbedre mulighederne for ophold på molerne.
  • Landgangen vil være i midten af havnen. Her kan større skibe lægge til ved kajen, mens lystbåde kan fortøjes langs en ny træbrygge ved den overforliggende mole. Langs træbryggen etableres el og vand, hvilket muliggør endnu flere besøgende.
  • Ved Servicekajen vil Ungdomsøens egne både kunne lægge til. Det vil også være her, hvor bådene kan vedligeholdes og slæbes på land, hvis vejret er dårligt, eller hvis bunden af båden skal males eller vokses.

For mere information om bevillingen til havneprojektet, kontakt Ungdomsøens kommunikationsansvarlige, Linne Brade, på linne.brade@ungdomsoen.dk.