Fonden Ungdomsøen bestyrelsesmøde

Fonden Ungdomsøen og bestyrelsen

Fonden Ungdomsøen er ansvarlig for Ungdomsøens drift og aktiviteter. Vores bestyrelse består af 7 medlemmer og den ungevalgte observatør, der er valgt demokratisk af Ungdomsøens unge.

"En af Fonden Ungdomsøens vigtigste opgaver er at sætte øen fri, så det er unge selv, der skaber, udvikler og sætter retningen for Ungdomsøens fremtidige aktiviteter,” Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand i Fonden Ungdomsøen.

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at især de økonomiske og juridiske rammer for Ungdomsøen er på plads. Men bestyrelsen regulerer ikke hvilke aktiviteter, der skal foregå på øen, fordi det netop er de unge i øens fællesskab, der sammen skaber Ungdomsøen.

Mød vores bestyrelse

Lisbeth Trinskjær 2023
Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand
Nanna Dahl, naestformand i Fonden Ungdomsoen
Nanna Dahl, næstformand
Torben Mølby
Torben Mølby, bestyrelsesmedlem
Lene Tanggaard Pedersen
Lene Tanggaard Pedersen, bestyrelsesmedlem
Sana Mahin Doost
Sana Mahin Doost, bestyrelsesmedlem
Lars Frelle Petersen
Lars Frelle-Petersen, bestyrelsesmedlem
Tommy Ahlers FM22
Tommy Ahlers, bestyrelsesmedlem
IMG 2488
Sarah Bøgegren Pedersen, ungevalgt observatør

Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1969

Stilling: Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark -FFD

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019. Genudpeget som bestyrelsesformand i 2021 for en 2-årig periode.
Lisbeth er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Medlem af 2030-Panelet, Medlem af Demokratikommissionen

Kompetencer: Strategisk ledelse, interessevaretagelse, demokratiudvikling og fundraising

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Nanna Dahl, næstformand

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1989

Stilling: Oplevelses- og Læringsdesigner, Museumsinspektør, Nationalmuséet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019. Genudpeget som næstformand i 2021 for en 2-årig periode.
Nanna er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Ungeinddragelse, projektstyring, organisationsudvikling, play design

Uafhængig/afhængig:Uafhængig

Torben Mølby, bestyrelsesmedlem

Køn: Mand (ham/ han)

Født: 1967

Stilling: Head of Global Operations, Europe ved LM Wind Power/GE Renewables Energy

Indtrådt i bestyrelsen: 23. april 2019 og genudpeget i 2021.
Torben er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Middelgrundsfonden og bestyrelsesmedlem i Indian Danish Chamber of Commerce

Kompetencer: Generel ledelse, driftsoptimering, projektstyring, økonomi, samt indgående kendskab til spejderbevægelsen

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Lene Tanggaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1973

Stilling: Rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 og genudpeget i 2021.
Lene er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Rektor, medlem af bestyrelsen i Nordjyske Medier, Gyldendal A/S, Jysk Børneforsorg, Fonden Roskilde Festival

Kompetencer: Ledelse, pædagogik, læring, børn og unge

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Sana Mahin Doost, bestyrelsesmedlem

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1994

Stilling: Kommunikationsrådgiver ved Aalborg Universitet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 og genudpeget i 2021.
Sana er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Oxfam IBIS, bestyrelsesmedlem i #iLoveGlobalGoals

Kompetencer: Erfaring med ledelse, frivilligledelse, aktivisme, ekstern kommunikation (ex. pressehåndtering), advocacy/lobbyisme

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Lars Frelle-Petersen, bestyrelsesmedlem

Køn: Mand (ham/ han)

Født: 1970

Stilling: Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019 og genudpeget i 2021.
Lars er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv:

Tidligere formand for Foreningen Roskilde Festival, Medlem af bestyrelsen for IT-Universitetet, Bestyrelsesmedlem i Healthtech Hub Copenhagen, Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Fintech, Bestyrelsesmedlem i Denmark Bridge, Bestyrelsesmedlem i DIBD A/S, Bestyrelsesmedlem i Foreningen MADE (Manufacturing Academy of Denmark), næstformand i Design Society.

Kompetencer: Erfaring med topledelse, bestyrelsesarbejde, frivillige organisationer, strategi, økonomi og drift

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Tommy Ahlers, bestyrelsesmedlem

Køn: Mand (ham/ han)

Født: 1975

Stilling: Climate Tech investor

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019 og genudpeget i 2021 for en 2-årig periode.
Tommy er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Uddannelses- og forskningsminister 2018-2019, Vicepræident, Citrix 2012-2015, Aktiv investor 2010-2018, Tidlig investor og administrerende direktør Podio, 2010-2012, Chef for Location Based Services Vodafone 2009-2010, Administrerende direktør Wayfinder Systems 2009-2010, Stifter og administrerende direktør ZYB ApS 2005-2009, Stifter ZYB Technologies ApS 2004-2005, Strategikonsulent McKinsey & Company 2001-2004

Kompetencer: Strategi, økonomi, jura

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Sarah Bøgegren Pedersen, ungevalgt observatør

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 2000

Stilling: Studerende på samfundsvidenskabelig bachelor på Roskilde Universitet

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Projektledelse og -afvikling, ungeengagement og -involvering

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Fondsledelse

Fonden Ungdomsøen er en erhvervsdrivende fond.

Vi forholder os derfor hvert år til retningslinjerne for anbefalinger for god fondsledelse:

God fondsledelse 2022

God fondsledelse 2021

God fondsledelse 2020

God fondsledelse 2019

Vedtægter 23. april 2019

Ungeobservatøren

Ungdomsøens første ungeobservatør blev valgt i februar 2020 på et Ø-råd
(det ungestyrede demokratiske organ)

Hvad er en ungeobservatør?

  • Ungeobservatøren er en del af bestyrelsen
  • Ungeobservatøren har taleret, men ikke stemmeret
  • Ungeobservatøren skal varetage ungefællesskabets interesser
  • Ungeobservatøren er med når bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt
  • Ungeobservatøren skaber gennemsigtighed mellem bestyrelsen og ungefællesskabet
  • Ungeobservatøren er valgt på demokratisk vis af ungefællesskabet
Fonden Ungdomsøen ungeobservatør