Vores metoder - og de unges indflydelse på øen

Ungdomsøen er en ø for unge, og det er derfor en del af vores vision at styrke unges demokratiske selvtillid. Unge skal opbygge mod på Ungdomsøen til at deltage i samfundet. Derfor går vi op i at give reel indflydelse på Ungdomsøen.

Her på siden kan du læse om, hvordan vi arbejder med at give unge indflydelse i vores eget maskinrum i organisationen og projektet Ungdomsøen.

Vi håber det kan inspirere andre, der arbejder med unge!

De forskellige metoder

Fællesbillede af Giv-Et-År-engagerede, 2022-2023
Giv-Et-År-metoden
Faa unge indflydelse i fondsbestyrelsen som ungeobservatoer
Rollen som ungeobservatør i bestyrelsen
Bliv medlem af O-raadet og få indflydelse på, hvordan penge til ungefaellesskabet skal bruges
Ø-rådet
Som ung kan du faa indflydelse på, hvad partnerorganisationer skal bruge oen til ved at komme med input
Partnerarrangementet Øktionærforum
Faa indflydelse på de tematikker, ungeaktiviteter og fokusomraader, som Ungdomsoen kommer til at forholde sig til
Ungefællesskabets grupper
Vi er de unges projekt og mangler dig, som har mod paa at faa indflydelse, naar vi skal vaelge naeste kollega
Ansættelsessamtaler

Giv-Et-År-metoden

Metoden Giv-Et-År bygger på ideen om, at unge flytter fysisk ind i organisationen og giver et helt år af deres liv til at være ”frivillige” på fuld tid.

På Ungdomsøen har vi haft unge til at flytte ind for et år af gangen siden åbningen i august 2019. Det er en fantastisk måde at sikre, at der altid er et ungt perspektiv på de ting, der sker på Ungdomsøen.

Unge Giv-Et-År-engagerede kan få indflydelse på næsten alle dele af organisationen Ungdomsøen, hvis de har lyst.
De unge, der giver et år til Ungdomsøen, kan skubbe os i en ung retning, både når det gælder vores kommunikation, vores arrangementer, de fysiske rammer (dog inden for fredningsloven) eller når vi skal beslutte, hvem der skal ansættes på sekretariatet.

Vi er vi blevet inspireret til denne metode af Spejderbevægelsen og er lige nu i fuld gang med at udvikle på struktur, format og forløb så de unge, der flytter ind på Ungdomsøen får mest muligt magt, mens de er Giv-Et-År-engagerede.

Med støtte fra Lauritzen Fonden og Tuborgfondet er vi også i fuld gang med at udbrede metoden til andre kultursteder i Danmark. På den måde kan vi give unge endnu mere magt rundt omkring i landet! I første omgang har vi indgået et partnerskab med kultur- og medborgerhuset Platformen i Esbjerg, hvor det første hold Giv-Et-År-unge flyttede ind i august 2021.

Hvert forår rekrutterer vi det nye hold, der flytter ind på Ungdomsøen og Platformen fra august til juli.
Skriv til engagementskonsulent Anna Rask, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan man kan invitere unge til at flytte ind i organisationen.

139708355 434039411283200 7945783956275873605 n
IMG 20220302 122055
Gte åben

Rollen som ungeobservatør i bestyrelsen

Ungdomsøens første ungeobservatør blev valgt til Fonden Ungdomsøens bestyrelse i februar 2020 på et Ø-råd (det ungestyrede demokratiske organ på Ungdomsøen).

Ungeobservatøren er en del af bestyrelsen og er med, når bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt. Som ungeobservatør er man med i bestyrelsen på næsten lige fod med de øvrige medlemmer. Man hæfter ikke juridisk og økonomisk, og så har man kun taleret og ikke stemmeret.

Ungeobservatøren varetager ungefællesskabets interesser og skaber gennemsigtighed mellem bestyrelsen og ungefællesskabet.

Alle unge mellem 15 og 30 år kan stille op til rollen som Ungeobservatøren, når der er demokratisk valg en gang om året på Ø-rådet. Det gør, at bestyrelsens medlemmer altid har et ungt blik og indsigt med til møderne.

Skriv til Ungdomsøens direktør Dea Forchhammer, hvis I er interesseret i, hvordan jeres bestyrelse kan gøre plads til en ung observatør.

Bestyrelsesmøde11012210
Bestyrelsesmøde11012213
Bestyrelsesmøde11012214

Ø-rådet

Ø-rådet er Ungdomsøens demokratiske organ, hvor alle mellem 15 og 30 år har en stemme. Her bliver der for eksempel taget beslutninger om, hvordan ungefællesskabet skal være sammen på øen, alkoholpolitik, eller hvordan øens penge til ungefællesskabet skal bruges.

Der er ø-råd to til fire gange om året. En gang om året kan alle unge stille op til Ø-Rådets Arbejdsgruppe, i daglig tale kaldt ØRA. Det er dem, der faciliterer ø-rådet, indkalder til ø-råd, laver dagsorden og sørger for at mødet bliver gennemført.
På Ø-rådet er der også mulighed for at blive valgt ind i Fonden Ungdomsøens bestyrelse som ungeobservatør.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan ø-rådet arbejder med ungedemokrati, så er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen. Skriv til bliv.hort@ungdomsoen.dk.

Partnerarrangementet Øktionærforum

Øktionærforum er en finurlig sammentrækning af ordene "aktie" "ø" og "forum". Tilsammen beskriver det meget godt dagen. Øktionærforum er nemlig et arrangement, som Ungdomsøens partneransvarlige inviterer til. Her er alle, der har en aktie i øen velkommen - både unge, organisationer, fonde, bestyrelsen, dem der har været med længe og dem, der er nysgerrige på at blive en del af øen.

Det er altså en dag, hvor vi bygger broer, skaber dialog og knytter bånd. Vi afholder Øktionærforum to gange om året, hver gang med et særligt fokus, der er relevant for ungdomslivet.

Som ung kan du få indflydelse på, hvad Ungdomsøens partnerorganisationer skal bruge øen til ved at komme med input, når vi mødes på tværs i øens fantastiske rammer.

Ungefællesskabets grupper

Ungdomsøen er der, hvor de vilde, skæve og vigtige idéer bliver gjort til virkelighed. Vi tror på, at unges ideer er vigtige for verden, og vi hjælper unge med at løfte dem til nye højder. Derfor er øen en helt unik platform for unge, som går med en ide til et projekt, som kan skabe positiv forandring for andre.

Antallet af grupper, der arbejder med et bestemt projekt på Ungdomsøen, er hele tiden under forandring og i bevægelse. Nogle unge finder nye steder hen for at engagere sig og andre kommer til og starter en ny gruppe op. Fælles for alle de ungestyrede projekter og grupper på øen er, at unge gennem gruppen får direkte indflydelse på de tematikker, aktiviteter og fokusområder, som organisationen Ungdomsøen kommer til at forholde sig til. Det er derfor de unge, der er med til at styre retningen for øens udvikling gennem de projekter, der bliver startet op.

Du kan få et overblik over Ungdomsøens ungestyrede grupper her.

Ansættelsessamtaler

På Ungdomsøen har vi altid en ung fra øens fællesskab med til ansættelsessamtaler, når vi skal finde nye kollegaer til sekretariatet.
Ungdomsøen er i bund og grund de unges projekt, og derfor er det helt essentielt at have det unge input med, når vi skal vælge de ansatte, som er bedst til at støtte visionen om en ø for hele Danmarks ungdom. Det gælder både, når der skal ansættes en ny udviklingschef eller en kollega til administration.