Bestyrelsesmøde11012214

Meet our board of directors

English translation is on its way. If you have any questions about our board of directors in the mean time, feel free to reach out to info@ungdomsoen.dk.

Members of the board

Lisbeth Trinskjær 2023
Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand
Nanna
Nanna Dahl, næstformand
Lene Tanggaard
Lene Tanggaard Pedersen, bestyrelsesmedlem
Lars Frelle Petersen
Lars Frelle-Petersen, bestyrelsesmedlem
Tommy Ahlers FM22
Tommy Ahlers
IMG 2488
Sarah Bøgegren Pedersen, ungevalgt observatør
Michael Aagaard Seeberg
Michael Aagaard Seeberg
Augusta april2023 07
Augusta Sprogøe, ungeobservatør

Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1969

Stilling: Forstander på Ubberup Højskole og formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark -FFD

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019.
Lisbeth er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Medlem af 2030-Panelet, Medlem af Demokratikommissionen

Kompetencer: Strategisk ledelse, interessevaretagelse, demokratiudvikling og fundraising

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Nanna Dahl, næstformand

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1989

Stilling: Oplevelses- og Læringsdesigner på Nationalmuséet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019.
Nanna er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Ungeinddragelse, projektstyring, organisationsudvikling, play design

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Lene Tanggaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 1973

Stilling: Rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019.
Lene er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Rektor, medlem af bestyrelsen i Nordjyske Medier, Gyldendal A/S, Jysk Børneforsorg, Fonden Roskilde Festival

Kompetencer: Ledelse, pædagogik, læring, børn og unge

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Lars Frelle-Petersen, bestyrelsesmedlem

Køn: Mand (ham/ han)

Født: 1970

Stilling: Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019.
Lars er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem ved Foreningen Roskilde Festival

Kompetencer: Erfaring med topledelse, bestyrelsesarbejde, frivillige organisationer, strategi, økonomi og drift

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Tommy Ahlers

Køn: Mand (ham/ han)

Født: 1975

Stilling: Iværksætter og investor inden for bæredygtige teknologier og grøn omstilling, forhenværende medlem af Folketinget for Venstre

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019 for en 2-årig periode. Tommy er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Uddannelses- og forskningsminister 2018-2019, Vicepræident, Citrix 2012-2015, Aktiv investor 2010-2018, Tidlig investor og administrerende direktør Podio, 2010-2012, Chef for Location Based Services Vodafone 2009-2010, Administrerende direktør Wayfinder Systems 2009-2010, Stifter og administrerende direktør ZYB ApS 2005-2009, Stifter ZYB Technologies ApS 2004-2005, Strategikonsulent McKinsey & Company 2001-2004

Kompetencer: Strategi, økonomi, jura

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Sarah Bøgegren Pedersen, ungevalgt observatør

Køn: Kvinde (hun/ hende)

Født: 2000

Stilling: Studerende på samfundsvidenskabelig bachelor på Roskilde Universitet

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Projektledelse og -afvikling, ungeengagement og -involvering

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

Michael Aagaard Seeberg

Augusta Sprogøe, ungeobservatør

Køn: kvinde (hun/hende)

Født: 2000

Stilling: Studerende

Indtrådt i bestyrelsen: 13. august 2023

Ledelseserhverv: Giv-Et-År-engageret på Ungdomsøen

Kompetencer: projektledelse, facilitering af fællesskaber

Uafhængig/afhængig: uafhængig

Fondsledelse

Fonden Ungdomsøen er en erhvervsdrivende fond.

Vi forholder os derfor hvert år til retningslinjerne for anbefalinger for god fondsledelse.

God fondsledelse 2021

God fondsledelse 2020

God fondsledelse 2019

Vedtægter 23. april 2019

Ungeobservatøren

Ungdomsøens første ungeobservatør blev valgt i februar 2020 på et Ø-råd
(det ungestyrede demokratiske organ)

Hvad er en ungeobservatør?

  • Ungeobservatøren er en del af bestyrelsen
  • Ungeobservatøren har taleret, men ikke stemmeret
  • Ungeobservatøren skal varetage ungefællesskabets interesser
  • Ungeobservatøren er med når bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt
  • Ungeobservatøren skaber gennemsigtighed mellem bestyrelsen og ungefællesskabet
  • Ungeobservatøren er valgt på demokratisk vis af ungefællesskabet
Ungeobservatør