Fondsbestyrelsesmoede sammen med ungeobservatoeren, der har unge indflydelse
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Vær med til at sikre unges indflydelse på Ungdomsøen

Vil du være med til at udvikle samarbejdet mellem unge og bestyrelser, få erfaring med bestyrelsesarbejde og være med i nogle af de retningsgivende beslutninger for Ungdomsøen? Så er ungeobservatørrollen måske noget for dig!

Søndag den 25. september er der indkaldt til ø-råd for alle unge, der har en interesse i Ungdomsøen. Her skal vi holde valg til ungeobservatørrollen til de to fonde, der står bag Ungdomsøen; Middelgrundsfonden og Fonden Ungdomsøen. Ungeobservatørrollen er skabt af de unge i samarbejde med bestyrelserne og er med til at sikre, at ungefællesskabet har en stemme hele vejen gennem organisationen – også i fondenes bestyrelser.


Hvis du er ungeobservatør, skal du…

 • Deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på ét år
 • Deltage i cirka fire bestyrelsesmøder om året. Møderne ligger typisk om aftenen og inkluderer mad
 • Være en lige så vigtig og indflydelsesrig del af bestyrelsen som de andre bestyrelsesmedlemmer. Den eneste forskel er, at bestyrelsens øvrige medlemmer hæfter økonomisk for øen, men det gør ungeobservatøren ikke.
 • Bruge op til to timer på forberedelse per bestyrelsesmøde
 • Sidde i bestyrelsen på vegne af dig selv og byde ind med din viden og kompetencer. Det betyder, at du ikke behøver at tale på vegne af en masse andre, men dog alligevel tage hensyn til Ungdomsøens fællesskabs interesser
 • Bygge bro mellem Ungdomsøens unge engagerede og den frivillige bestyrelse med sparring fra både engagerede og ansatte hos Ungdomsøen.
 • Formidle bestyrelsesarbejdet til øens ungefællesskab på den måde, der giver mening for dig og fællesskabet. For eksempel via en instagram takeover, et indlæg på Ungdomsøens hjemmeside, et opslag i vores fælles facebookgruppe, et oplæg til ø-rådene eller lignende


Selvom der kun vælges én ungeobservatør per bestyrelse, er du aldrig alene. Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe et trygt rum for ungeobservatøren. Hvis du er i tvivl om, du vil stille op, har spørgsmål til rollen eller lignende, så tag fat i Ø-Rådets Arbejdsgruppe. Det er en gruppe unge, der arbejder med at facilitere demokratiet på Ungdomsøen.

Bestyrelsesmøde11012211

Du skal stille op som kandidat til ungeobservatørrollen, fordi

 • du mener, at ungemagt i organisationer og på Ungdomsøen er vigtigt
 • du interesserer dig for store renoveringsprojekter og alt det rundt om (for Middelgrundsfonden)
 • du interesserer dig for strategiske beslutningsprocesser og driften af en kompleks organisation (for Fonden Ungdomsøen)
 • det er et sted, hvor du kan rykke på ting og får reel indflydelse på centrale dele af Ungdomsøen
 • har lyst til at sikre unges indflydelse på Ungdomsøen
 • du får mulighed for at bidrage med netop dine erfaringer og kan bygge ovenpå dem
 • du har lyst til at lære om Ungdomsøens demokrati, ø-rådet og det juridiske aspekt af de bestyrelser, der arbejder for at drive Ungdomsøen
 • du får mulighed for at sparre med Ungdomsøens direktør, engagementskonsulenterne på sekretariatet og ungeobservatøren i den anden bestyrelse
 • du får styrket dine kompetencer inden for formidling og organisationsudvikling
 • du i høj grad kan forme rollen efter dig selv
 • det er en helt unik måde at komme ind i et meget professionelt bestyrelsesrum som ung
 • du styrker dit professionelle netværk
 • du har lyst til at deltage i Ungdomsøens fællesskab og komme tæt(tere) på øens engagerede unge, for eksempel ved at deltage i ø-råd og Ungdomsø-weekender
Faa indflydelse paa Ungdomsoens drift, aktiviteter og udvikling

Alle unge* i alderen 15 til 30 år, kan blive ungeobservatør. Det betyder blandt andet, at

 • du ikke behøver at vide alt om Ungdomsøen og bestyrelsesarbejde på forhånd, men det er vigtigt, at du har lyst til at lære om det
 • du bliver valgt og har et mandat, fordi du er ung
 • du byder ind med de kompetencer, interesser og erfaringer, du har

*Ansatte, praktikanter og Giv-Et-År-engagerede kan ikke stille op


Sådan stiller du op

 • Send en mail til Ø-Rådets Arbejdsgruppe på bliv.hort@ungdomsoen.dk, hvor du fortæller, at du gerne vil stille op og i hvilken fond – du behøver ikke skrive mere end det.
 • Vi anbefaler, at du fokuserer dine kræfter i én fond
 • Du kan stille op til valget helt frem til på dagen den 25. september
 • Til ø-rådet den 25. september, vil du få mulighed for at fortælle lidt om dig selv. Her er det en fordel at kunne deltage fysisk på Ungdomsøen, selvom det også er muligt at sende en videopræsentation af sig selv eller deltage online
 • Valget bliver truffet ved afstemning blandt de engagerede hos Ungdomsøen

Har du spørgsmål til rollen som ungeobservatør, valget eller processen omkring det, kan du skrive til Ø-Rådets Arbejdsgruppe på bliv.hort@ungdomsoen.dk

Husk også at tilmelde dig ø-rådet. Det gør du via dette link.

IMG 2246

Om Fonden Ungdomsøen

Fonden Ungdomsøen er ansvarlig for Ungdomsøens drift og aktiviteter. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og den ungevalgte observatør. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at især de økonomiske og juridiske rammer for Ungdomsøen er på plads. Men bestyrelsen regulerer ikke hvilke aktiviteter, der skal foregå på øen, fordi det netop er de unge i øens fællesskab, der sammen skaber Ungdomsøen. De understøtter og er med til at skabe muligheder for, at Ungdomsøen kan opfylde sit formål og være en ø for hele Danmarks Ungdom.

Læs mere her.


Om Middelgrundsfonden

Middelgrundsfonden er den juridiske ejer af Ungdomsøen og ansvarlig for udviklingen af de fysiske rammer på Ungdomsøen. Det vil sige, at Middelgrundsfonden står for øens store renoveringsprojekter.

Læs mere her.