Ungeobservatoer Sarah taler til o-raadet
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Sarah er genvalgt som ungeobservatør i Fonden Ungdomsøen

Til ø-rådet på Ungdomsøen den 25. september samledes 20 unge for at pege på en ung, som skal varetage unges interesser i Fonden Ungdomsøens bestyrelse. Det blev 22-årige Sarah, som blev genvalgt til rollen som ungeobservatør.

Sarah vil det næste år sidde med om bordet sammen med resten af Fonden Ungdomsøens bestyrelse. Her er hun med til at sikre, at unge bliver hørt og husket, når bestyrelsen arbejder for at skabe gode rammer for Ungdomsøens aktiviteter og strategiske retning.

For at du kan lære din ungeobservatør lidt at kende, har Sarah svaret på nogle spørgsmål.

Hvad er din tilknytning til Ungdomsøen?

Jeg startede som ambassadør og har været med i Grøn Ø. Jeg sidder nu som ungeobservatør i Fonden Ungdomsøen, og jeg er med i Ø-Rådet Arbejdsgruppe.

Fonden Ungdomsøen bestyrelsesmøde

Hvorfor syntes du, det var spændende at stille op?

Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi unge engagerede er repræsenteret ved bestyrelsesbordet. En ungeobservatørpost er rigtig god måde at lave plads til os. Det er en fed måde at lære på. Derudover følger jeg godt med i, hvad der sker på øen, og det vil være spændende at få lov til at bringe det videre til bestyrelsen.

Hvorfor Fonden Ungdomsøen?

Fordi jeg selv beskæftiger mig med indhold på øen, og det er det, jeg kan bidrage med. Derfor er det oplagt for mig at sidde i Fonden Ungdomsøen.

Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med at stille op?

Jeg synes bestemt, det var vigtigt, at der var en ungeobservatør. Men denne gang har det betydet meget, at jeg det sidste år som ungeobservatør har skabt mig nogle gode erfaringer og en bedre fornemmelse af min rolle som ungeobservatør. Det vil jeg gerne have lov til at bruge det næste år.

Sarah-ungeobservatoer

Hvad drømmer du om at udrette og have indflydelse på i din tid i bestyrelsen?

Jeg drømmer om, at de unge og engagerede bliver hørt. Det, jeg ser som det vigtigste ved at være ungeobservatør, er, at man er bestyrelsens direkte kontakt både til ungdommen, set fra en ungs synspunkt, og til de engagerede, set fra en engagerets synspunkt. Det er områder de andre bestyrelsesmedlemmer ikke har et lige så subjektivt indblik i, og det giver mulighed for at målgruppen bliver hørt!

Hvad håber du at få ud af det?

Jeg har det sidste år fået et spændende indblik i en spændende organisation, og jeg lærer en hel masse.

Hvad drømmer du om for Ungdomsøen?

At den engagerede kerne vokser, og at flere unge får den samme følelse af ‘ejerskab’ som os ‘gamle’ engagerede har, så engagementet kan leve videre og udvikle.

Hvad er dit yndlingsdogme?

Ung for ung

Ungeobservatorerne Martha og Sarah skaaler efter o-raad

Sarah skal sidde i Fonden Ungdomsøens bestyrelse indtil næste ungeobservatørvalg i efteråret 2023. Hun blev valgt på ø-rådet den 25. september 2022, hvor Martha blev valgt som ungeobservatør i Middelgrundsfondens bestyrelse. Du kan læse et interview med Martha og lære hende bedre at kende her.