Martha og andre engagerede klapper til o-raadet paa Ungdomsoen i september 2022
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Martha er Middelgrundsfondens første ungeobservatør

Ø-rådet på Ungdomsøen den 25. september var et historisk et af slagsen. Her samledes 20 unge for at pege på den første ungeobservatør, som skal varetage unges interesser i Middelgrundsfondens bestyrelse. Rollen gik til 30-årige Martha, som nu er Middelgrundsfonden første ungeobservatør.

Det næste år vil Martha sidde med om bordet, når Middelgrundsfondens bestyrelse samles for at tale om renoveringsprojekter på Ungdomsøen samt vedligehold og sikring af øens fysiske rammer. Martha med til at sikre, at unge bliver hørt og husket i bestyrelsens arbejde, så vi bliver ved med at skabe en ø for unge på det historiske militærfort.

For at du kan lære din ungeobservatør lidt at kende, har Martha svaret på nogle spørgsmål.

Hvad er din tilknytning til Ungdomsøen?

Jeg har fulgt øen tæt siden 2015, hvor jeg også for første gang satte mine fødder på øen. Og siden 2017 har jeg været engageret både som ø'xplorer i arbejdet med at vedligeholde og renovere, og som en del af Ungdomsøens kommunikationsteam. Begge dele bidrager jeg stadig aktivt til.

Crew ved lys- og lyspult til Ungdomsoens 2-aars fodselsdag

Hvorfor syntes du, det var spændende at stille op?

I en del år har jeg bidraget en del til det fysiske arbejde på Ungdomsøen, så nu synes jeg, at tiden er kommet til, at jeg også kan bidrage i nogle af de processer, der foregår rundt om mødebordet – inden processerne bliver til fysiske projekter, der skal udfoldes på øen. Det bliver spændende at få et andet perspektiv på driften af vores gamle fort og samtidig bidrage med input fra mine oplevelser med og samtaler i øens store fællesskab.

Hvorfor Middelgrundsfonden?

Jeg vil gerne bidrage til at Ungdomsøen, vores gamle fort, kan blive ved med at udvikle sig og skabe rum for gode oplevelser, mens historien stadig kan mærkes og bliver formidlet. Fortet skal ikke stå stille i fortiden, men vi skal passe på det, så det også i fremtiden kan danne ramme om stærke fællesskaber.

Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med at stille op?

Det er vigtigt, at vi tager imod de muligheder, vi får, for at have indflydelse. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville give mit bidrag til Middelgrundsfonden, når nu der kom en mulighed for at inddrage en ungeobservatør. Jeg kommer ofte på Ungdomsøen og taler med mange af øens brugere, når jeg er der. Og alle de input, jeg får fra andre, når jeg besøger øen, er med til at give mig flere perspektiver på, hvad der skaber værdi for øens primære målgruppe og øvrige brugere.

Tre unge sidder om baalet til Ungdomsoens 2-aars fodselsdag

Hvad drømmer du om at udrette og have indflydelse på i din i bestyrelsen?

Jeg drømmer om at bidrage med "brugerens perspektiv", når vi mødes i bestyrelsen.

Hvad håber du at få ud af det?

Jeg håber at få en indsigt i de mere langsigtede beslutninger, der skal tages for vores gamle fort.

Hvad drømmer du om for Ungdomsøen?

Jeg drømmer om at øens fællesskab bliver endnu stærkere, og at der også i fremtiden vil være plads til at løfte de idéer, som unge sætter i gang og driver på øen eller i vores organisation. Jeg drømmer om, at vores fællesskab vokser med endnu flere interessefælleskaber inden i det store ø-fællesskab. Jeg håber, at øen også i fremtiden er et sted, hvor unge kan blive støttet af fællesskabet og organisationen til at føre deres idéer ud i livet, så længe de selv er den drivende kraft.

Hvad er dit yndlingsdogme?

Den er svær. Jeg er meget optaget af at give unge en chance for at afprøve deres ideer – og en chance for at vide, at de godt kan, hvis man stoler på dem. Hvis jeg skal vælge ét dogme, må det være "ung for ung".

Ungeobservatorerne Martha og Sarah skaaler efter o-raad

Martha skal sidde i Middelgrundsfondens bestyrelse indtil næste ungeobservatørvalg i efteråret 2023. Hun blev valgt på ø-rådet den 25. september 2022, hvor Sarah blev valgt som ungeobservatør i Fonden Ungdomsøens bestyrelse. Du kan læse et interview med Sarah og lære hende bedre at kende her.