fbpx

Fonden Ungdomsøen er ansvarlig for Ungdomsøens drift og aktiviteter. Fire af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden Ungdomsøen er udpeget af foreningen SPEJDERNE. De resterende medlemmer er udpeget af Fonden Ungdomsøen, med undtagelse af den ungevalgte observatør, der er valgt af Ungdomsøens unge brugere.

Læs Fonden Ungdomsøens vedtægter, God Fondsledelse 2019 og God Fondsledelse FUØ 2020.

Hvad er bestyrelsens rolle?

Bestyrelsen i Fonden Ungdomsøen arbejder for at skabe selve fundamentet for, at en hel masse unge kan være med til at skabe Ungdomsøen. Én af de 7 bestyrelsesmedlemmer er Sana Mahin Doost, som her fortæller lidt om bestyrelsens rolle:

”Vi i bestyrelsen har det grundlæggende ansvar for, at Ungdomsøen har en solid økonomi og lever op til øens dogmer. Det er altså vores opgave at ”stå vagt” for øen ved at sikre, at især de økonomiske og legale rammer er på plads. Bestyrelsen skal ikke regulere ned i detaljen og for eksempel bestemme, hvad der skal ske af aktiviteter på øen for det er netop de unge aktive, der sammen kan og skal skabe Ungdomsøen. Det er nemlig ideen om en ø – skabt for, af og med unge – som bestyrelsen skal understøtte og give de bedste forudsætninger for.”

 

Fonden Ungdomsøens bestyrelse består af

 

Lisbeth Trinskjær, formand for bestyrelsen

Køn: Kvinde

Født: 1969

Stilling: Forstander på Ubberup Højskole

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 for en 2-årig periode. Lisbeth er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Medlem af 2030-Panelet, Medlem af Demokratikommissionen

Kompetencer: Strategisk ledelse, interessevaretagelse, demokratiudvikling og fundraising

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Nanna Dahl, næstformand

Køn: Kvinde

Født: 1989

Stilling: Udviklingskonsulent ved kultur- & fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 for en 2-årig periode. Nanna er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Ungeinddragelse, projektstyring, organisationsudvikling, play design

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Torben Mølby

Køn: Mand

Født: 1967

Stilling: Head of Global Operations, Europe ved LM Wind Power/GE Renewables Energy

Indtrådt i bestyrelsen: 23. april 2019. Torben er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Middelgrundsfonden og bestyrelsesmedlem i Indian Danish Chamber of Commerce

Kompetencer: Generel ledelse, driftsoptimering, projektstyring, økonomi, samt indgående kendskab til spejderbevægelsen

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Lene Tanggaard Pedersen

Køn: Kvinde

Født: 1973

Stilling: Rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 for en 2-årig periode. Lene er udpeget af Foreningen Spejderne

Ledelseshverv: Rektor, medlem af bestyrelsen i Nordjyske Medier, Gyldendal A/S, Jysk Børneforsorg, Fonden Roskilde Festival

Kompetencer: Ledelse, pædagogik, læring, børn og unge

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Sana Mahin Doost

Køn: Kvinde

Født: 1994

Stilling: Kommunikationsrådgiver ved Aalborg Universitet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 23. april 2019 for en 2-årig periode. Sana er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Oxfam IBIS, bestyrelsesmedlem i #iLoveGlobalGoals

Kompetencer: Erfaring med ledelse, frivilligledelse, aktivisme, ekstern kommunikation (ex. pressehåndtering), advocacy/lobbyisme

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Lars Frelle-Petersen

Køn: Mand

Født: 1970

Stilling: Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019 for en 2-årig periode. Lars er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem ved Foreningen Roskilde Festival

Kompetencer: Erfaring med topledelse, bestyrelsesarbejde, frivillige organisationer, strategi, økonomi og drift

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Tommy Ahlers

Køn: Mand

Født: 1975

Stilling: Iværksætter og investor inden for bæredygtige teknologier og grøn omstilling, forhenværende medlem af Folketinget for Venstre

Indtrådt i bestyrelsen: Den 16. august 2019 for en 2-årig periode. Tommy er udpeget af bestyrelsen

Ledelseshverv: Uddannelses- og forskningsminister 2018-2019, Vicepræident, Citrix 2012-2015, Aktiv investor 2010-2018, Tidlig investor og administrerende direktør Podio, 2010-2012, Chef for Location Based Services Vodafone 2009-2010, Administrerende direktør Wayfinder Systems 2009-2010, Stifter og administrerende direktør ZYB ApS 2005-2009, Stifter ZYB Technologies ApS 2004-2005, Strategikonsulent McKinsey & Company 2001-2004

Kompetencer: Strategi, økonomi, jura

Uafhængig/afhængig: Uafhængig

 

Sarah Bøgegren Pedersen – Ungevalgt observatør

Køn: Kvinde

Født: 2000

Stilling: Studerende på samfundsvidenskabelig bachelor på Roskile Universitet

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Projektledelse og -afvikling, ungeengagement og -involvering

Uafhængig/afhængig: Uafhængig