fbpx

Ungdomsøens vision

Ungdomsøen skal være platformen for de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

Hvad betyder visionen så?

Med Ungdomsøen er der skabt en platform for gladere og mere engagerede unge. Hvor de kan indgå i nye fællesskaber, blive støttet i at tage samfundsansvar og få tro på, at de kan skabe positive forandringer i eget og andre unges liv.

Ungdomsøen er en arena for ungeaktiviteter løftet af unge, for unge og sammen med organisationer der arbejder med unge. En lang række af de mest toneangivende unge-aktører fra civilsamfundet er allerede med og deltager aktivt i skabelsen af indhold og retning for øen. Partnerkredsen er en løftestang for at motivere og rekruttere unge fra hele landet – og efter øens officielle åbning vil mange flere komme til.

Ungdomsøen har på nuværende tidspunkt indgået partnerskaber med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen, Friskolerne, Maritime Nyttehaver, Orkerne Kommer m.fl. Samtidig udvikles nye store ungeprojekter med Nordea-fonden, TrygFonden, Tuborgfondet, Villumfonden m.fl.

UNGDOMSØEN HAR HELT UNIKKE OG MANGFOLDIGE RAMMER FOR UNGEAKTIVITET
Middelgrundsfortet er verdens største kunstigt anlagte ø, som ikke er landfast. Fortet er et unikt stykke danmarkshistorie, som tager sin begyndelse ved udgravningen af Københavns havn i slutningen af 1800-tallet. Det samlede areal er på 50.000 m2, hvor 16.500 m2 er under jorden i de 2,5 km gange og tunneller på tre etager. Ungdomsøens natur er unik og uhyre koncentreret. Hele vejen rundt om øen mærkes Øresund. I øens bakkede terræn blandes natur og kultur. Græs, vilde blomster og urter vokser side om side med gamle kanonstillinger, platforme og hangarer.

Ungdomsøen er oplagt til mange forskellige ungeaktiviteter: Uddannelsesworkshops eller frivilligcamps i den gamle hangar, fiskeri i Øresund og madlavning over bål, orienteringsløb i de underjordiske gange, overnatning med solopgang på teltpladsen eller indendørs i fortets historiske rum, koncerter og danseforestillinger i den store kanonstilling, makerspaces i ammunitionsgangen mv.

Ungdomsøen har en max. kapacitet på 1000 pers., rummer spisesale til 200, indendørs overnatning til 120 pers., workshop- og undervisningslokaler til 250 pers., små og store kanonstillinger til alt fra parkour, koncerter, teater, kunst og outdoor aktiviteter, teltpladser til 350 pers. samt en lang række rum, hjørner og gemmesteder, hvor unge kan blive væk på den gode måde.

RAMME FOR KONFERENCER OG MØDER

Foruden at være en ø for unge i Danmark er Ungdomsøen også et sted hvor foreningslivet, civilsamfundsaktører og virksomheder får mulighed for at afvikle møder, konferencer og aktiviteter i nyskabende og progressive rammer.Der vil være små finurlige benspænd for brugen af øen, der sikre at alle der bruger øen arbejder på ungdommens præmisser

UNGDOMSØENS HAR TALT MED UNGE

Ungdomsøen har fem dogmer udviklet af unge, der er retningsgivende for aktiviteter på øen.

  • Doing > learning– Dogmet er en modvægt til tidens fokus på læring som det primære. Handling er værdifuldt i sig selv, og erfaring skaber læring.
  • Ung for ung– Reel indflydelse. En ø FOR, AF og MED unge. Unik organisatorisk tillid til unges evner.
  • Forstyrrelse– Øen skal udfordre, forstyrre eksisterende tankemønstre og give nye perspektiver. Vi skal udfordre vaner og traditioner og gøre noget andet, end det vi plejer.
  • Række ud / Ægte åbent– Mange døre ind, så alle har lyst til at være med. Øen skal samle individer – der ikke naturligt finder sammen – i nye forpligtende fællesskaber.
  • Ø og Land– Ungdomsøen er ikke bare noget vi leger. Den vil forandre og skabe sammenhængskraft ud over sine fysiske rammer. Man behøver ikke være på øen for at lave Ungdomsø-aktiviteter.

Ungdomsøen har allerede før øens åbning talt med tusindvis af unge i hele landet. De foruden bidraget til øens domer, bidraget med deres egne tanker og drømme for Ungdomsøen. De har testet de første aktiviteter på øen og de har skabt forudsætningerne for at Ungdomsøen bliver: 

  • En ø for ALLE unge, der styrker unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for udviklingen af vores samfund.
  • En ø, der samler organisationer fra hele landet om at skabe aktiviteter og projekter, der motiverer mange og forskellige unge til at deltage i samfundets brede fællesskaber.
  • En ø, der giver unge et frirum til at være den bedste udgave af sig selv, på egne præmisser og uden ”voksenstyring” og regler.
  • En ø der kan skabe øget interesse og engagement for naturen og friluftslivet, hvor unge indbydes til at deltage, eksperimenterer og forholde sig til årstidernes skiftende væsen og de muligheder der udspringer deraf.