fbpx

Ungdomsøen har fem dogmer. De er udviklet af unge og for unge. De er retningsgivende for aktiviteter på Ungdomsøen og er vores pejling på Øens retning.

Doing > learning

Dogmet er en modvægt til tidens fokus på læring som det primære. Handling er værdifuldt i sig selv, og erfaring skaber læring.

Ung for ung

Reel indflydelse. En ø FOR, AF og MED unge. Unik organisatorisk tillid til unges evner.

Forstyrrelse

Øen skal udfordre, forstyrre eksisterende tankemønstre og give nye perspektiver. Vi skal udfordre vaner og traditioner og gøre noget andet, end det vi plejer.

Række ud / Ægte åbent

Mange døre ind, så alle har lyst til at være med. Øen skal samle individer – der ikke naturligt finder sammen – i nye forpligtende fællesskaber.

Ø og Land

Ungdomsøen er ikke bare noget vi leger. Den vil forandre og skabe sammenhængskraft ud over sine fysiske rammer. Man behøver ikke være på øen for at lave Ungdomsø-aktiviteter.