2020 09 27 Ungdomsøen Fødselsdag 016
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Om Giv-Et-År

Den gode værtsorganisation...

Praktisk om Giv-Et-År-programmet

Som værtsorganisation er der mange fordele ved at have en Giv-Et-År. Udover at få et helt naturligt ungeperspektiv, deltager de Giv-Et-År-engagerede også i organisationens øvrige opgaveløsninger – det kan for være afvikling af events eller deltage i den daglige drift. Giv-Et-År er som udgangspunkt frivilligt, men som organisation skal I kunne henvise til en bolig og give den unge lommepenge, som svarer til en udeboende SU. Derudover skal I kunne stille en kontaktperson til rådighed, der løbende kan hjælpe og støtte den unge.

Ungdomsøen tilbyder

Support og sparring
I får support og sparring til at arbejde med Giv-Et-År som en metode til at styrke ungeengagement og indflydelse. I får viden om unges barrierer i forhold til at engagere sig, hvordan I kan imødekomme disse og støttes i at udvikle et solidt organisatorisk fundament til at styrke unges engagement gennem Giv-Et-År-metoden.

Årlige workshops for ansatte, Giv-Et-År-engagerede og netværk
I får invitationer til workshops, hvor vi samler organisationer og unge til inspirationsoplæg efterfulgt af dialog om temaer såsom: Hvad motiverer unge, og hvad udfordrer deres motivation? Hvordan foretrækker unge at engagere sig i samfundet? Hvad er vores ungesyn og formål? Hvordan rekrutterer og fastholder vi unge? Her kan I få viden og et netværk af andre organisationer, som arbejder ambitiøst og innovativt med at inddrage og engagere unge.

Tværgående aktiviteter for Giv-Et-År
Jeres Giv-Et-År engagerede får adgang til at deltage i tværgående aktiviteter for andre Giv-Et-År-engagerede i Danmark. Aktiviteterne har både et socialt og fagligt fokus med plads til at dele erfaringer, dyrke fællesskabet og få et kompetenceløft.

Projektforløb for Giv-Et-År-engagerede
Jeres Giv-Et-År engagerede får et kursus i projektledelse, hvor de lærer at udvikle samfundsrelevante projektideer og omsætte dem til handling. De får en håndbog og personlig sparring med en projektleder fra Ungdomsøen, som hjælper dem med det projekt, som de brænder for at skabe.

Tænkepauser i løbet af året
Tænkepausen er en heldagsworkshop med fokus på læring og trivsel. Her får Giv-Et-År-engagerede en pause fra hverdagen, som bruges til refleksion over opgaver, læring og rammerne for Giv-Et-År-forløbet.

Hjælp til rekruttering, organisationsudvikling og frivilligledelse
Vi understøtter et godt rekrutteringsforløb, der sikrer, at I får netop de unge ombord, som kan skabe mest værdi i jeres organisation. Helt konkret vil vi hjælpe med at identificere jeres behov og forventninger samt klarlægge, hvad de Giv-Et-År-engageredes rolle skal være i jeres organisation. Vi giver skabeloner til jobopslag, deler det på vores kommunikationskanaler og understøtter udvælgelsen og onboarding.

Værtsorganisationerne

Fællesbillede
Ungdomsøen (København)
Vindmøllen
Platformen (Esbjerg)
I3 A7502
Byens Hus (Gentofte)

Ungdomsøen (København)

Om Ungdomsøen

Ungdomsøen er et fællesskab af, med og for unge på et gammelt militærfort en kort sejltur fra København. Det er et sted, hvor Danmarks unge kan skabe projekter, events og danne nye venskaber. Det er et helt særligt samlingspunkt for både unge, familier, skoler, organisationer og virksomheder, der afholder kurser og events. Omkring Ungdomsøen er der et stærkt fællesskab af engagerede unge, som ser muligheder og gør drømme til virkelighed.

Hvert år søger vi Giv-Et-År-engagerede, fordi vi vil være en ø skabt af unge, og vi oplever, at Giv-Et-År-engagerede udfordrer os på det, vi troede, unge gerne vil have eller engagere sig i. Giv-Et-År-engagerede sætter deres personlige aftryk og er med til at sikre, at det, vi laver, er relevant og meningsfuldt for unge.

Rollen som Giv-Et-År-engageret på Ungdomsøen

På Ungdomsøen er rollen som Giv-Et-År-engageret delt ind på tre områder:

Event og værtskab, hvor de unge er værter for øens gæster. Det indebærer for eksempel at byde velkommen på kajen, stå i kiosken, afvikle aktiviteter, give rundvisninger, stille op til og pakke ned efter arrangementer og generelt være med til at sikre, at alle gæster får en god oplevelse.

Drift, hvor de unge giver en hånd med, når de fysiske rammer skal passes og plejes. De er med, når der skal bygges nyt, renoveres, rives ned og vedligeholdes. Det kunne for eksempel være at stormsikre både i havnen eller bygge en ny bar.

Projekter, hvor de unge får mulighed for selv at lede og skabe projekter sammen med andre unge eller ansatte. Det kunne for eksempel være at udvikle en aktivitet til øens gæster eller finde på en pop-up, man kan lave til Ungdommens Folkemøde.

I løbet af året tilgodeser vi de unges interesseområder, så vi i samarbejde med de unge kan lægge en vagtplan, der motiverer dem.   

På Ungdomsøen er det vigtigt for os at få unges blik og aftryk på de aktiviteter og projekter, vi sætter i verden. Vi har stor respekt for og tillid til vores Giv-Et-År-engagerede, som sidder med til jobsamtaler, deltager i strategidage og bliver inviteret ind til udviklingsmøder og andre beslutningsprocesser.

Vores Giv-Et-År-engagerede flytter ind i august og bor på øen indtil juli. De bor på Ungdomsøen på værelser to og to med eget badeværelse og deler køkken og stuer. Vi tilbyder de unge speedbådscertifikat, så de selv kan sejle til og fra øen, samt et ø-relevant førstehjælpskursus. Derudover får de unge logi og lommepenge svarende til en udeboende SU i hele perioden.

Fællesbillede
P7 A4622
H 19765
GEÅ Gerlev legeuddannelse15
Kristian oplæg nyborg
KRM22 3

Platformen (Esbjerg)

Om Platformen

Platformen er et moderne kultur- og medborgerhus i hjertet af Østerbyen i Esbjerg. Vi har indbydende og farverige rammer, som inviterer til fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og interesser. I huset har vi for eksempel et iværksættermiljø, et værksted, en Repaircafe, en hyggelig lounge med bøger og brætspil og en musikforening med et lydstudie startet af en tidligere Giv-Et-År engageret.

Vi søger hvert år Giv-Et-År engagerede, fordi vi gerne vil lave flere aktiviteter for og sammen med unge. Vi tror på, at det, vi laver for unge, bliver bedre, hvis unge er medskabere. De Giv-Et-År engagerede hos os får mulighed for at prøve nye ting, sætte deres interesser i spil og sætte et aftryk.

Rollen som Giv-Et-År-engageret

Giv-Et-År-engagerede på Platformen er i høj grad med til at forme deres egen vagtplan, så der er tid til det, der motiverer mest. Dagene kan for eksempel gå med:

Projekter, hvor de unge får mulighed for at starte et projekt eller arbejde på et projekt i samarbejde med andre unge. For eksempel har tidligere Giv-Et-År-engagerede bygget et lydstudie, arrangeret en festival for andre unge, stiftet en værkstedsforening, startet en Repaircafe og lavet en podcast.

Aktiviteter for unge, hvor de unge er med til at engagere og involvere unge i alderen 15 til 30 og sammen med dem, planlægge og udføre store og små arrangementer.

Drift og værtskab, hvor de unge indgår i den daglige drift af Platformen. Det dækker for eksempel over at hjælpe til i køkkenet med opvask og tilberedning, rengøring, afvikle arrangementer og lave rundvisninger.

Derudover tager de Giv-Et-År-engagerede med ud i landet og deltager i arrangementer med andre unge. Det kunne for eksempel være Folkemødet på Bornholm eller Ungdommens Folkemøde i København.

Vores Giv-Et-År-engagerede flytter ind i august og bor på hos os indtil juli. De bor i den gamle forstandervilla, som hører til den efterskole, Platformen var før i tiden. Her deler de have, stue, badeværelse og køkken, men har hver deres værelse. Villaen har også ekstra værelser til gæsteværelse, spillerum, musiklokale eller hvad de ellers kan finde på. Derudover får de unge logi og lommepenge svarende til en udeboende SU i hele perioden.

Geaa10 1440x810
Platformen 47
Platformen 20
Platformen 19
Vindmøllen
Platformen 20
Platformen 04 1
Platformen udenfor 1

Byens Hus (Gentofte)

Om Byens Hus (og Ung i Byens Hus)

Byens Hus i Gentofte er et relativt nyt kulturhus. Med omkring 2500 besøgende om ugen summer huset allerede af liv, men der er plads til meget mere. Vi har alt fra seniorklubben Hemmingway over den progressive unge digterklub Skrivegejst til teaterforeninger, klimanetværk for unge, Frivilligcenter, Headspace anonym ungerådgivning, mødested for ukrainske flygtninge og alt muligt andet. Fælles for alle vores aktiviteter er, at vi skaber dem sammen.

Som del af kulturhuset har vi ‘Ung i Byens Hus’, som understøtter unges deltagelse i demokratiet og i kulturen. Vi er et dedikeret team, der arbejder med unge i alderen 15 til 25. Vi har tre fokusområder, vi arbejder ud fra: KUNST, FORTÆLLING og ENGAGEMENT.

Vi søger Giv-Et-År-engagerede, fordi vi gerne vil skabe mere relevante aktiviteter og fællesskaber sammen med unge i kulturhuset, og vi tror på, at de bliver bedst, hvis det er unge, som skaber noget for unge.

Rollen som Giv-Et-År-engageret

De Giv-Et-År-engagerede i Byens Hus er med i

Nye projekter, hvor de har mulighed for at udvikle egne projekter sammen med lokale unge. Der er også mulighed blive en del af de projekter, der allerede kører – skriveworkshops, podcastproduktion, demokratiworkshops, koncerter, eventuddannelse og meget mere.

Drift af kulturhuset, hvor de unge tager del i dagligdagsopgaver med at holde huset hyggeligt. Det kunne for eksempel være at vande planter, indrette nye rum, rydde op og holde et godt naboskab med vores venner i kulturhuset.

Arrangementer og udviklingsmøder, hvor de unge får mulighed for at give inputs til udviklingsprojekter og tage med til arrangementer ud af huset – for eksempel på ungdomsuddannelser. Vi har blandt andet en kassevogn med en scene på taget og biograf indeni, som kan bruges til at lave projekter ud af huset.

Interessebårede opgaver, hvor unge får mulighed for at dyrke deres interessere inden for eksempelvis kommunikation, sociale medier og pressearbejde eller musik gennem Musikbunkeren i Gentofte, som er en koldkrigsbunker på 1100 kvadratmeter, der er lavet om til et øvelokalefællesskab for unge.

Vores Giv-Et-År-engagerede flytter ind i august og bor på hos os indtil juli og får logi og lommepenge svarende til en udeboende SU i hele perioden.

DSCF9107
DSCF6872
I3 A7528
DSCF6823
DSCF9433
I3 A7502

Vil du vide mere?

Placeholder til logo
Logo til hjemmeside geå
Logo til hjemmeside engagement