fbpx

Et ophold på Ungdomsøen skal fremfor alt være sjovt. At opholde sig på en ø midt i Øresund betyder dog også, at der er enkelte ting du rent sikkerhedsmæssigt skal være ekstra opmærksom på.

Alle anvisninger fra personalet samt beredskab skal følges.

Bygninger og inventar skal behandles ordentligt da vi har brugt lang tid på at renoverer Ungdomsøen.

 • Der må ikke kradses og tegnes på vægge og overflader. Godkendte overflader undtaget.
 • Områder der er skiltet ”off limits” må ikke befærdes.
 • Der må ikke bruges åben ild, herunder flagermuslygter, fakler, stearinlys o.lign., indendørs.

Færdsel på de stejleste skrænter/voldene forbudt – men nyd alle de mange tilgængelige græsområder på øen.

 • Der må ikke løbes  på stenene på ydersiden af molerne samt stensætninger.
 • Skal man færdes på moleanlæggene om natten skal det gøres to og to aldrig alene.
 • Anvend altid øens toiletter.
 • Badning i havnen må kun ske når dette er godkendt.

Brandreglerne skal følges.

 • Bål og åben ild må kun foregå på udpegede steder og i bålfade.
 • Brænde må kun hentes fra øens depoter efter aftale med fortets personale.
 • Rygning må kun finde sted i Ungdomsøens rygeområder.

Der må ikke medbringes kæledyr af nogen art. Servicedyr er tilladt. 

Ved overnatning på øen, skal det meldes i receptionen.

 • Telte og bivuakker må kun opsættes i de dertil indrettede områder, kort og anvisninger kan rekvireres i receptionen.
 • Ungdomsøen har en ‘Leave no trace’ politik. Affald skal deponeres i affaldsspande og affaldsgårde og må ikke nedgraves eller afbrændes.
 • Øen har intet ansvar ift. telte og andet grej, der måtte bortkomme eller gå i stykker i forbindelse med ophold på øen.

Udskænkning af alkohol må ikke ske til under 18-årige. Udskænkning må kun ske efter aftale med øens personale og hvor der i øvrigt er givet arrangementstilladelse. 

 1. Al brug og/eller besiddelse af euforiserende stoffer medfører politianmeldelse og bortvisning.

Aktiviteter skal aftales med fortets personale.

Blankvåbensforordning skal overholdes.

Vold, tyveri og/eller trusler herom anmeldes til politiet.

Tænk over hvem du tager  billeder, videoer og øvrige optagelser af, og indhent om nødvendigt  tilladelse fra de medvirkende inden du deler.

I tilfælde af forøget beredskabsniveau, skal beredskabsmyndighedernes/politiets ansvisninger følges.