fbpx

Unge er med til at bestemme retningen for 2022 

|

Kategorier

Ungdomsøen

Ungdomsøen skal styrke unges engagement i samfundet. Derfor har vi sikret, at unge har været med til at beslutte, hvad vi skal fokusere på i 2022, når det handler om at styrke de frivillige fællesskaber omkring øen. Vores engagementskonsulenter har talt med de unge i fællesskabet, og i det samarbejde er der blevet sat en retning for ungeområdet det næste år.

På Ungdomsøen gør vi, hvad vi kan for at få unge med til at bestemme øens udvikling. Især når det gælder udvikling af rammerne for, hvordan man er en del af de frivillige fællesskaber på og omkring øen. Ungdomsøens engagementskonsulenter interviewede derfor 40 unge gæster, engagerede og tidligere engagerede, lavede en spørgeskemaundersøgelse og fandt inspiration i de undersøgelser der er blevet lavet af de unges perspektiver på Ungdomsøens fællesskab, motivation og oplevelse af indflydelse. Med de unges input som kompas, har vi valgt at fokusere på tre områder næste år.  

  • Ungdomsøen skal være mere tilgængelig for unge 
  • Vi vil give unge mere magt 
  • Vi vil styrke Ungdomsøens fællesskab 

Ungdomsøens vision er at skabe de næste generationers samfundsbevægelser. For at nå denne vision skal Ungdomsøen give unge mulighed for at være med til at skabe øen og forme aktiviteter og projekter, hvor de tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen i vores samfund. Ved at engagere sig på Ungdomsøen får unge adgang til mennesker, oplevelser og muligheder, som de ikke kan få i hverdagen. Helt konkret er Ungdomsøen et fristed, hvor hverdagen kommer på afstand, og man får mulighed for at prøve ting, man ikke kan andre steder.  

Arbejdet for en mere tilgængelig ungdomsø

Det, som adskiller Ungdomsøen fra andre foreninger og organisationer, er de fysiske rammer. Det er sejlturen, følelsen af at være langt væk, fare vild i de underjordiske gange eller vågne op til solopgang over Øresund. Flere engagerede fortæller, at det først var efter de have været på øen og mærket magien, at de fik lyst til at engagere sig. På samme tid er de fysiske rammer også øens største udfordring, da den både fysisk, mentalt og kulturelt er langt væk, usynlig og utilgængelig.  

Ved at gøre rejsen til Ungdomsøen mere tryg og til at forstå, vil vi gøre den fysiske afstand til Ungdomsøen kortere, og gennem faste sejladser i tidsrum, der passer målgruppen, skal det blive nemmere at tage ud på Ungdomsøen i sin hverdag. Synlighed omkring hvem, der engagerer sig, og hvad, man kan lave som engageret, skal forkorte rejsen fra at man er ung gæst på øen og til at man bliver engageret i øens fællesskab. Den synlighed vil vi blandt andet skabe gennem vores nye “Ungdomsøen inviterer til…” arrangementer, der kommer til at foregå både på selve Ungdomsøen og rundt omkring i landet. Arrangementerne bliver skabt sammen med unge fra Ungdomsøens fællesskab så dem, der aldrig har været på øen, kan stille alle deres spørgsmål til andre unge, der allerede er godt i gang med at skabe en ø fuld af inspirerende arrangementer for, af og med unge. 

Sådan vil vi give mere magt til de unge

På trods af at danske unge er nogle af dem i verden, der ved mest om samfundet, bliver deres viden ikke altid lyttet til eller omdannet til handling. Mange unge føler sig ikke “gode nok”, føler sig ikke lyttet til eller ønsker at engagere sig på andre måder. Mange organisationer mangler redskaberne til at involvere unge og give ægte ansvar og indflydelse. 

Ved at kortlægge og afklare aktører på Ungdomsøen og deres formål, roller og beslutningsmandat, vil vi synliggøre hvem, der tager hvilke beslutninger på Ungdomsøen. Det vil vi blandt andet gøre ved at udvikle på ø-rådet, der er Ungdomsøens demokratiske organ, eller Ungdomsøens trafiklys, der viser hvor, man som ung kan få indflydelse. I samarbejde med unge vil vi også udvikle konkrete demokratiaktiviteter, som styrker unges lyst og kompetencer til at handle på samfundsudfordringer. Og så skal vi fortsat arbejde med at udvikle og udbrede Giv-Et-År-metoden, hvor seks unge bliver inddraget og engagerer sig i organisationen på fuld tid i et år.  

Vi vil have fællesskabet i fokus

Fællesskabet er en stor motivationsfaktor for at engagere sig, men corona har udfordret opbygningen af nye gode fællesskaber for unge. Ensomheden er steget, samtidig med at unges deltagelse i fællesskaber er faldet, og mange finder ikke selv tilbage til de fællesskaber, de før var en del af. Aflysninger og arrangementer, der bliver udskudt på ubestemt tid, udfordrer unges initiativ og motivation til at skabe sociale arrangementer for andre unge.  

Vi vil fastholde traditioner som for eksempel arbejdsaftener, nytårscampen og fødselsdagen, der styrker fællesskabet og hvor de engagerede er medskabere. Derudover vil vi fire gange i løbet af året invitere til Ungdomsø-weekender, hvor engagerede unge kan mødes på tværs af de mindre fællesskaber i Ungdomsøens fællesskab. Det skal også blive nemmere at deltage i fællesskabet som ny engageret, og derfor vil vi udvikle en håndbog med praktisk viden og introduktion til øens fem dogmer og hvordan, man kan bruge dem i hverdagen. 

Er du ung og vil dele dine tanker om, hvordan man engagerer sig i Ungdomsøen? Eller har du en fed idé, som du har lyst til at føre ud i livet på Ungdomsøen? Kontakt vores engagementskonsulenter: https://ungdomsoen.dk/vaer-med/kontakt-engagementskonsulenterne/