fbpx

Ungdomsøens første ungeobservatør giver faklen videre

|

Kategorier

Ungdomsøen

Efter knap to år som ungeobservatør i bestyrelsen for Fonden Ungdomsøen giver Astrid stafetten videre til Sarah, der blev valgt som ungeobservatør i efteråret. Det bliver nu Sarahs opgave at sikre gennemsigtighed, vidensdeling og sammenhængskraft mellem de unges engagement på øen og bestyrelsens arbejde på land.

21-årige Sarah ringer forventningsfuld og spændt på døren til Ungdomsøens kontor. Hun hilser på de ansatte på sekretariatet, og direktør, Dea Forchhammer, følger hende ind i et mødelokale. Her får Sarah den sidste briefing, inden hun for første gang skal sidde med omkring bordet som den ungevalgte observatør i Fonden Ungdomsøens bestyrelse.

Når bestyrelsen mødes fire til fem gange om året, så er den unge observatør med til at sikre, at de unges perspektiv altid er en del af både små og store overvejelser.

Bestyrelsesformand Lisbeth Trinskjær, erhvervsmand og tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, Ungdomsøens direktør Dea Forchhammer og Astrid, den afgående ungeobservatør, er samlet for at byde Sarah varmt velkommen i bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige medlemmer er med via webcam og en online forbindelse på grund af Covid-19 situationen. For Astrids vedkommende er det hendes sidste bestyrelsesmøde som ungeobservatør, inden hun overdrager rollen til Sarah. Hun husker tydeligt følelsen af at træde ind i rummet til sit første bestyrelsesmøde for snart to år siden.

Det var en lille smule intimiderende at være med til det første bestyrelsesmøde, fordi det er nogle helt vildt seje og kompetente mennesker, der sidder i den bestyrelse. Jeg trådte ligesom ind i rummet bare som mig og bare som en ung, og ikke på baggrund af, at jeg ved et eller andet særligt,” fortæller Astrid.

Der blev skålet på Ungdomsøen, da Astrid blev valgt som den første ungeobservatør på et af Ungdomsøens første ø-råd i februar 2020.

I bestyrelsen for Fonden Ungdomsøen sidder i alt syv medlemmer. Fire af medlemmerne er udpeget af foreningen SPEJDERNE, som var blandt de bærende kræfter i opstartsfasen for Ungdomsøen. De resterende tre bestyrelsesmedlemmer er udvalgt af Fonden Ungdomsøen, mens ungeobservatøren er valgt på demokratisk vis til et ø-råd af de unge, der engagerer sig i fællesskabet på Ungdomsøen.

Det, at jeg var valgt til den her rolle af de unge, giver jo også en slagkraft i sig selv. Men det er jo noget andet end at have en kæmpe viden om forskning eller organisationsudvikling eller alle de andre seje kompetencer folk i bestyrelsen sidder med. Men det blev også meget hurtigt ret tydeligt, at det også for bestyrelsen var relevant og vigtigt at have en ung person siddende i sådan en rolle her,” fortæller Astrid som blev valgt som den første ungeobservatør på Ungdomsøen.


Ideen bliver født
Ideen til, at der skulle sidde en ung person med i bestyrelsen, opstod allerede i foråret 2019, inden øen åbnede for offentligheden. Mens organisationen, fondskonstruktionerne, sekretariatet og bestyrelserne var ved at blive dannet, så var der en gruppe unge, som ønskede bedre gennemsigtighed omkring bestyrelsens arbejde. Der blev derfor dannet en arbejdsgruppe, som i samarbejde med bestyrelsen og sekretariatet udformede rollen som ungeobservatør. De unge besluttede selv, hvordan valgprocessen skulle se ud. Astrid var dengang engageret i Ungdomsøen som frivillig og skrev sin bachelor om ungeinvolvering på Ungdomsøen. Selvom hun ikke var en del af arbejdsgruppen, der lavede de første skitser til rollen som ungeobservatør, var hun på egen hånd i gang med at undersøge, hvordan unge kunne få indflydelse i organisationen gennem sin bachelor. Det var derfor oplagt at stille op til den nye rolle som ungeobservatør.

Der var en masse rigtig god dialog imellem det, som blev til bestyrelsen og så de unge engagerede for at finde ud af, hvordan der kunne blive plads til ungdom hele vejen igennem organisationen, når nu det er en ungdomsø, vi skaber. Og der var denne her ungeobservatør rolle ligesom en af nøglerne til at sørge for det,” fortæller hun.

Den nye ungeobservatør Sarah møder her Bruno Månsson, der er advokat for Fonden Ungdomsøen. Inden hun for første gang er med på bestyrelsesmødet, får hun samme oplæring som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i regler vedrørende tavshedspligt, økonomi og juridiske forpligtigelser i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Et godt råd med på vejen
Astrid kommer til at savne at sidde med til bestyrelsesmøderne. Det har været både lærerigt, givende og udfordrende at være den første ungeobservatør i bestyrelsen for Fonden Ungdomsøen.

Der sker jo noget, når man skaber sådan et rum med så mange forskellige kompetencer. Så kan man virkelig få skabt sådan nogle vilde billeder af, hvad det er, vi skal med denne her ø. Og hvad det er, vi kan med den her ø. Ja, det er et meget unikt rum, som jeg har været vildt glad for at få lov til at være en del af,” fortæller hun.

Selvom både bestyrelsen og hun selv efterhånden har en klar ide om, hvad rollen som ungeobservatør indebærer, er der stadig mulighed for, at Sarah kan gøre rollen til sin egen.

Jeg tror stadig, ungeobservatørrollen kommer til at udvikle sig. Der kommer til at være noget, der ændrer sig hele tiden. Men det, jeg vil give videre til Sarah, er nok at huske på at være opmærksom, lyttende og hele tiden være opsøgende blandt de unge engagerede for at høre, hvad de har behov for, og så prøve at formidle det videre til bestyrelsen så godt som muligt. En anden ting, som jeg meget gerne vil videregive, er, at man skal bruge det her rum til at være nysgerrig og stille de spørgsmål, man har, fordi det er noget af det, der får de gode snakke i gang i bestyrelsesrummet. Og så tage det med videre og være linket til at skabe det gode samarbejde mellem bestyrelsen og de engagerede,” forklarer hun.

Astrid får et gavekort til klatring i afskedsgave fra resten af bestyrelsen.

Du kan læse mere om Sarah og hendes tanker om, hvordan hun vil være en del af bestyrelsen i artiklen fra efteråret, hvor hun blev valgt til ungeobservatør.

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde og i at få endnu mere indflydelse på din ø, så kan du overveje at stille op til rollen som ungeobservatør, når der næste gang bliver holdt valg. Du kan også tage med til det næste ø-råd, hvor Sarah vil fortælle dig og andre engagerede det seneste nye fra bestyrelsens arbejde med at sikre et fristed for hele Danmarks ungdom.