fbpx

Tur til Aarhus giver unge inspiration til egne projekter

|

Kategorier

Ungdomsøen

De Giv-Et-År-frivillige besøgte i december måned unge kulturskabere og kulturhuse i Aarhus for at få skærpet deres ideer til personlige projekter på Ungdomsøen. I løbet af deres år som frivillige får de unge tid, støtte og rum til at udvikle egne projekter. På den måde sikrer Ungdomsøen, at de unges ideer kommer på dagsordenen i den måde øen udvikler sig på. Samtidig styrker det unges handlemod, når Ungdomsøen stiller en platform til rådighed, hvor man som ung kan øve sig i at gå fra ide til handling og skabe bevægelser ud i samfundet.

Sebastian, der er Giv-Et-År-frivillig på Ungdomsøen, saver en palle til så den passer ind i det rum i fortet, som han og Levi er i gang med at lave til et Escape Room. Her skal de indrette et rum, hvor der skal udspille sig en bestemt historie, hvor man skal samarbejde om at løse gåder for at komme ud. Rummets gulv er fyldt med sand, så de konstruerer et gulv ovenpå sandet med paller og plader. De to Giv-Et-År-frivillige har valgt at deres projekt på Ungdomsøen skal være at skabe et escape room. Det håber de kan være med til at styrke fællesskabet hos de gæster, engagerede og vennegrupper, der besøger øen og vil lave noget udfordrende sammen.

Levi og Sebastian er i fuld gang med at bygge gulv i deres Escape Room.

Efter turen til Århus er de begge blevet mere klar over deres egne behov med det her projekt.

”Vores personlige behov med projektet, er det her med at få lov til at lave noget håndværksmæssigt og bygge et rum op fra bunden. Altså få lov til at sætte et gulv op, knalde nogle vægge op, stå med en skruemaskine, slå sig selv over tommelfingeren med en hammer og få lov til at prøve nogle ting, som man ikke nødvendigvis har prøvet før og så få noget erfaring på den måde,” forklarer Sebastian.

Temaet i deres Escape Room er ikke helt på plads, men de arbejder ud fra, at det skal matche øens historie og have omdrejningspunkt i enten første eller anden verdenskrig. Meningen er, at rummet skal fungere som en mere intens oplevelse for mindre grupper, hvor man bliver skubbet lidt til. Det skal være en aktivitet, der styrker fællesskabet for de grupper af besøgende, der ikke er nok personer til at lave andre af øens aktiviteter som ø-stratego eller laser-tag.

Inspiration hos Ungdomskulturhuset (UKH) og Institut for X

På Aarhusturen var de Giv-Et-År-frivillige på inspirationsbesøg hos både det nyopstartede Ungdomskulturhuset (UKH) og den kreative landsby af containere på den gamle godsbane i Aarhus, der går under navnet Institut for X. I den lille containerlandsby hjælper Institut for X unge mennesker med at realisere deres drømme ved stille et lokale til rådighed til en overkommelig pris, og det er meget forskellige projekter de unge kaster sig over. En container huser en cykelsmed mens en anden er blevet til kaffebar, men fælles for alle projekter er, at Institut for X giver de unge grundig sparring og vejledning om deres container-projekter. Det er en arbejdsform som Sebastian sagtens kunne se, at Ungdomsøen kunne tage ved lære af.

”Vi gør lidt det samme herude på Ungdomsøen, synes jeg. Hvis folk vil indrette et aktivitetsrum på øen, så er der ikke noget i vejen for det. Men det var bare nemmere for alle mulige unge at gå i gang med et projekt på Institut for X og det skaber en fed energi omkring stedet. Det var sindssygt fedt at se unge mennesker, der kunne gøre nærmest, som de havde lyst til,” fortæller han.

De Giv-Et-År-frivillige bliver vist rundt i de mange forskellige container-projekter på Institut for X.

Turen gik også forbi det tidligere patienthotel i Aarhus, som for nylig er blevet givet til de 15- 30-årige som fristed for kreativ udfoldelse under navnet Ungdommens Kulturhus.

Det roder lidt hen ad Officergangen på Ungdomsøen, fordi de Giv-Et-År-frivillige er i gang med at flytte værelser. Det er denne gang Johanna vil udsmykke.

Det var især her Johanna, som også er Giv-Et-År-frivillig på Ungdomsøen, fandt inspiration til det projekt, hun vil lave på øen.

”Jeg blev faktisk inspireret til mit projekt under vores besøg på Ungdommens Kulturhus, fordi de havde nogle ret hyggelige vægge med alt muligt kunst på. På den ene væg var der noget dyreprint, og på den anden var der en hånd, der var bare alt muligt mærkeligt, som gjorde det hyggeligt og gav noget liv. Hos os er det meget bare sort og hvidt, så det fik mig til at tænke, at det er sådan nogle vægge, jeg gerne vil have på Officergangen på Ungdomsøen,” fortæller hun.

Officergangen er den gang i fortet, hvor alle de Giv-Et-År-frivillige har deres private værelser, og gangen leder ind til de rum, som er de engageredes frirum fra andre gæster på Ungdomsøen. Johanna er nu gået i gang med et projekt, hvor hun vil lave kunst og udsmykke gangene for at gøre det rarere for engagerede at være på Ungdomsøen.

Workshop hos Frontløberne

Som en del af turen til Aarhus blev de Giv-Et-År-frivillige vejledt af en af de unge projektarrangører fra iværksættermiljøet hos Frontløberne. Her blev de præsenteret for nogle af de værktøjer, som Frontløberne har været med til at udvikle for unge kulturskabere, og som man kan finde i deres udgivelse ”den lille projekthåndbog”. Det var især nyttigt for Johanna, som ikke havde noget projekt inden turen til Aarhus, men vendte tilbage til øen med en gennemarbejdet ide, som hun vil gå videre med.

”Den øvelse, der hjalp mig med at finde mit projekt, det var sådan en spiralformet vej, hvor man går igennem ide, behov, formål, værdier, team, struktur og praksis. På den måde hjalp det mig til virkelig at tage fat i mit projekt. Jeg har haft mange ideer, men jeg har ikke følt at de var reelle. Det her med at få skrevet det ned og at have den her vej, der hjælper til at se helheder. Det hjalp mig til at finde mit projekt,” forklarer hun.

I ‘Den lille projekthåndbog’ har Frontløberne skabt en model til at få overblik over et projekt.

Det var især ’projektmodellen’, som de unge prøvede kræfter med at bruge som ramme til deres egne personlige projekter under workshoppen hos Frontløberne. Projektmodellen er et værktøj, der skal sikre at behov, formål og værdier for et projekt er på plads inden man udvikler sit koncept. På den måde ender man oftere med et flyvedygtigt projekt og styrer uden om den såkaldte bermudatrekant for projekter.

De Giv-Et-År-frivillige er her samlet på Ungdommens Kulturhus.

Der er rimelig frie rammer for de projekter, som de Giv-Et-År-frivillige kaster sig over. Men projektet skal have en intention om at skabe en positiv forandring eller oplevelse for andre og skal forholde sig til Ungdomsøens dogmer, som er skabt af de unge.

Det er ikke kun de Giv-Et-År-frivillige, der kan starte projekter op på Ungdomsøen. Har du en ide til et projekt, som du vil lave på Ungdomsøen, så er du meget velkommen til at skrive til vores engagementskonsulenter på mail: engagement@ungdomsoen.dk

Du kan også gå på opdagelse i vores værktøjskasse for projekter, som vi bruger, når en ny engagementsgruppe starter deres aktiviteter op på Ungdomsøen. Tag med på en ø-weekend, hvis du har lyst til at prøve kræfter med et projekt på øen, hold øje med vores side over arrangementer for konkrette datoer.