fbpx

Forstå Ungdomsøens Ø-råd

|

Kategorier

Ungdomsøen

Søndag d. 20. juni mødes blomsten af Danmarks ungdom til en snak om Ungdomsøens demokratiforum ’Ø-rådet’. Alle Ungdomsøens engagerede og interesserede er velkomne til en hyggelig dag blandt solskin og saltvand. 

Vil du gerne være helt skarp og forberedt, så er alt, du bør vide, samlet her både hvorfor, hvordan, hvad, hvem og hvor.

Hvorfor?

Ungdomsøen har fem dogmer, som sætter retningen for alt, hvad Ungdomsøen laver. Et dogme kan bl.a. defineres som “en grundantagelse, som ikke er til diskussion”. Alle aktiviteter og arrangementer på Ungdomsøen har altid mindst ét dogme bag sig, og Ø-rådet er ingen undtagelse. 

Dogmet ‘Ung for Ung’ lyder således: “Ungdomsøen er en ø FOR, AF og MED unge. Vi skal tro på unges evner og give dem reel indflydelse.” For at leve dogmerne skal de unge på Ungdomsøen altså have reel indflydelse, og dette udleves på Ø-rådet. 

Vil du læse mere om dogmerne, kan det findes her

Ø-rådet er med til at sikre, at man bliver lyttet til på Ungdomsøen.

Hvordan?

Ø-rådet afholdes fire gange årligt og bliver arrangeret af ØRA (Ø-rådets arbejdsgruppe), som genvælges hvert andet år. Det består pt. af Aksel, Mathilde, Anne og Daniel. De modtager både input fra sekretariatet og de engagerede, og ud fra det sætter de hver gang en dagsorden med de vigtigste emner. 

På Ø-rådet repræsenterer man altid sig selv. Så selvom man står for et projekt, så deltager man som f.eks. Sofie på 21 år fra Holstebro. 

Ø-rådet kan stemme og vedtage ting og dokumenter, sætte ting i søen, tage vigtige debatter, sætte retningen for øen og meget mere. Det har også ansvaret for at sikre trivsel på øen ved f.eks. at høre de frivilliges frustrationer og handle på dem. Ø-rådets emner kan være så konkrete som en alkoholpolitik og et nyt redskabsskur eller så løse som en debat om, hvad demokrati er på øen. De tidligere referater fra Ø-rådene og mere information om Ø-rådet kan findes her.

Der inviteres altid til Ø-råd på både Facebook og på øens hjemmeside. Det foregår på Ungdomsøen, så man skal huske at tilmelde sig, bl.a. for at sikre at der er en plads på båden.

Alles stemmer bliver hørt til Ø-råd på Ungdomsøen.

Hvad, hvem og hvor?

Ø-rådet er blevet afholdt flere gange, så vi har prøvet nogle ting af og fået nogle erfaringer. På det kommende Ø-råd skal vi derfor snakke helt konkret om Ø-rådets form, formål og procedurer, samt ØRA’s rolle, og hvad Ø-rådet kan forvente af dem. Det vil foregå med henblik på de forrige Ø-råd, men vi skal i fællesskab finde de bedste løsninger, og det betyder måske en ny måde at gøre det på. Ø-rådets beslutninger tages meget alvorligt på Ungdomsøen. Så det, vi sammen beslutter på Ø-rådet, er sådan det bliver i fremtiden. 

Ø-rådet er derfor for dig, der vil have indflydelse på Ungdomsøens demokrati. Alle unge i Danmark, der er interesseret i Ungdomsøen og dens demokrati, er velkomne. Til Ø-rådet vil der naturligvis  være mange Ø-engagerede, så det er en perfekt billet ind i fællesskabet bag Ungdomsøen.

Ø-rådet foregår denne gang søndag d. 20. juni 2021 kl. 10.00-15.00 på Ungdomsøen. Færgen er fra Spar Shipping og sejler fra Nyhavn 71, KBH. Arrangementet kan være udendørs alt efter vejret, og der vil formentligt være krav på Coronapas.

Skal du med?

Tilmeld dig her.

Ø-rådet er en god måde at blive en del af fællesskabet.