fbpx

Nordea-fonden uddeler næsten 30 mio. kr. til de næste fem års udvikling og drift af Ungdomsøen

|

Kategorier

Ungdomsøen

Nordea-fondens uddeling skal over de kommende fem år styrke Ungdomsøens arbejde med unge, demokrati og fælleskaber, udvikle flere partnerskaber med civilsamfundet og sikre indtægtsgivende aktiviteter, så øen i 2025 er et aktivt og engagerende tilbud til den danske ungdom. Den femårige kernebevilling fra Nordea-fonden, skaber ro om driften af Ungdomsøen og sikrer, at Ungdomsøen i opstartsårene får maksimal mulighed for, at lade ungedrevne projekter være styrende for øens udvikling.

Ungdomsøen blev erhvervet i 2014 og gennemgik frem til august 2019 en gennemgribende renovering, for endelig at blive klar som en historisk udviklingsplatform for ungdomsaktiviteter. Med Nordea-fonden som toneangivende fondspartner, suppleret af A.P. Møller Fonden, TrygFonden, Lauritzen Fonden, Tuborgfondet, Spar Nordfonden & Friluftsrådet blev stenene lagt til at ungdommen endeligt i august 2019 kunne indtage sin egen ø. Siden har unge i tusindtal besøgt øen, og det samlede besøgstal har allerede rundet 11.000.

Samtidig har en lang række frivillige, organisationer og virksomheder benyttet Ungdomsøen, som platform, i et omfang der overgår forventningerne. De første målsætninger er dermed for længst blevet indfriet og har vist, hvor stort potentialet er. Dette er bl.a. også baggrunden for, at Nordea-fonden nu fortsætter sit engagement i Ungdomsøens udvikling med en bevilling, der sikrer udvikling af frivillighed, engagement, demokratiske fællesskaber, udvikling af nye partnerskaber og projekter samt drift og udvikling af den samlede forretning:

“Ungdomsøen er en meget vigtig og visionær institution, og vi ser allerede nu stort engagement og interesse fra den danske ungdom i øen og aktiviteterne. Med denne langsigtede støtte til udvikling af aktiviteter kan vi opsamle interessen og understøtte de unges vilje til fællesskab og deres interesse i samfund, demokrati og meget andet. Samtidig styrker vores støtte øens samarbejde med det danske civilsamfund, og ikke mindst bidrager til en stabil økonomi, så øen også fremtidssikres som et attraktivt aktiv i vores samfund.” siger Henrik Lehmann, direktør Nordea-fonden.

Bestyrelsesformand, Lisbeth Trinskjær for Fonden Ungdomsøen, siger følgende om bevillingen fra Nordea-fonden:

“Vi har i øens korte levetid fået engageret masser af unge i udviklingen af Ungdomsøens demokrati og frivillige engagement. Men faktisk har vi kun lige kradset i udviklingspotentialet. Med denne femårige kernebevilling fra Nordea-fonden, får vi mulighed for at få ro omkring driften, så der kan fokuseres på at planlægge og udvikle endnu flere projekter sammen med unge, mange år ud i fremtiden. Og det på en måde hvor vi sætter turbo på de unges engagement og sikre, at det kanaliseres direkte ud i aktiviteter for og med andre unge. Og vi er selvsagt begejstret for Nordea-fondens store engagement i Ungdomsøen.”

Ungdomsøens direktør Dea Forchammer, glæder sig til med Nordea-fondens bevilling i ryggen, at kunne fortsætte arbejdet med at involvere endnu flere samarbejdspartnere med ombord, både når det gælder fonde og organisationer samt ikke mindst unge:

“Med denne kernebevilling har vi nu rygstødet til at invitere endnu flere unge, organisationer og fonde med til at udvikle fremtidige Ungdomsøen aktiviteter, så øens vision i fremtiden bliver båret af så mange skuldre som muligt, for derigennem at udnytte det enorme potentiale Ungdomsøen har,” siger Dea Forchhammer, direktør for Ungdomsøen.

Fakta:

Bevillingen på 29.312.861 kroner fra Nordea-fonden, gives til et femårigt udviklingsprojekt, der skal udvikle Ungdomsøens ungeengagement, partnerskaber og kommercielle forretning, styrke sekretariatet samt holde hånden under driftsøkonomien, indtil øen er udviklet færdig og kan stå på egne ben. Nordea-fondens engagement i Ungdomsøen er ikke nyt. Inkl. køb af Ungdomsøen, den omfattende renoveringen, tidligere projektstøtte og den nye nye fem årige uddeling, har Nordea-fonden samlet bidraget med mere end 150 millioner kroner til skabelsen af en af historiens største ungdomssatsninger i Danmark.

Det er målet at:

· At Ungdomsøens aktiviteter fra 2020 til 2024 har over 350.000 ungebesøg og 1.000 frivillige, der driver over 400 aktiviteter og 100 nyudviklede projekter.

· At Ungdomsøens fra 2020 til 2024 engagerer over 55 samarbejdspartnere, der gennemfører over 500 Ungdomsø aktiviteter/projekter

· At Ungdomsøen fra 2020 til 2024 har over 5.000 bookinger og har skabt en bæredygtig økonomi med en bred vifte af donorer

Fakta om Ungdomsøen:

Ungdomsøens åbnede officielt den 24. august 2019. Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden. Siden har Nordea-fonden doneret yderligere 128 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen, og muliggjorte dermed realiseringen af en af de største Ungdomssatsninger i nyere tid.

Ungdomsøen byder på sine 50.000 kvm blandt andet på 400 udendørs overnatningspladser, udekøkkener og bålpladser, store shelters med udsigt over Øresund, 1.5km gange i det gamle fort, konferencefaciliteter for organisationer og virksomheder samt gamle kanonstillinger til alt fra koncerter til friluftsaktiviteter.

Derudover er der samarbejde med fonde som: Trygfonden, Lauritzen Fonden, TuborgFondet, Friluftsrådet og stærke samarbejdspartnere som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen, Foreningen SPEJDERNE og landets fem spejderkorps og Friskolerne mf. Kernepartnerkredsen repræsenterer nationalt mere end 670.000 medlemmer, 145.000 frivillige, 870 skoler og 72 ungdomsorganisationer.

Henrik Lehmann, Direktør Nordea-fonden. Fotograf: Mads Anders Jensen

Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand Fonden Ungdomsøen. Fotograf: Mads Anders Jensen