fbpx

STOR OPBAKNING TIL UNGEENGEMENT

|

Kategorier

Fonden Ungdomsøen, Ungdomsøen

Det er en meget stor glæde at fortælle at  Nordea-fonden og TrygFonden støtter Ungdomsøen med henholdsvis fem og to millioner kroner. Donationerne skal bidrage til at realisere en lang række konkrete aktiviteter for og med unge i hele landet umiddelbart efter den officielle åbning af Ungdomsøen 24. august.

Det er målet at Ungdomsøen i år 2023 er kendt af mere end halvdelen af Danmarks 15 til 25-årige, engagerer flere end 1.000 frivillige og hvert år involverer 100.000 unge i aktiviteter både på Øen og i hele landet. Ungdomsøen har til den opgave modtaget støtte fra Nordea-fonden på fem millioner kroner og fra TrygFonden på to millioner kroner til at nå det ambitiøse mål.

Støtten fra Nordea-fonden og TrygFonden skal blandt andet bruges til at aktivere og udbygge Ungdomsøens partnerkreds og sikre, at Øen kommer godt fra start med en mangfoldighed af aktiviteter og ungefællesskaber.

“Vi står med en enestående mulighed for at engagere unge i Ungdomsøen og sikre, at unge på tværs af alder, geografi og interesser tager del i et fællesskab, hvor de tager samfundsansvar og får tro på, at de kan skabe positive forandringer i eget og andre unges liv. Opbakningen fra Nordea-fonden og TrygFonden giver os muligheden for at realisere Ungdomsøens visioner fra allerførste færd og er frem for alt en kæmpe tillidserklæring til ungdommen,” siger Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand for Fonden Ungdomsøen der har ansvaret for Ungdomsøens udvikling og drift.

Nordea-fonden har været med, helt fra den allerførste idé om Ungdomsøen opstod, og har foruden købet af Middelgrundsfortet og ikke mindst støtten på 128 millioner kroner til renoveringen været helt afgørende for, at der er en platform, hvor Ungdomsøens visioner kan realiseres fra:

“Samhørighed og positive fællesskaber er et af de stærkeste værktøjer, vi kan give unge i dag. Samtidig har mange unge behov for et frirum og pauser fra perfektion og præstation for i stedet at få en styrket følelse af at kunne bestemme og handle i eget liv. Ungdomsøen har potentiale til at give de unge begge dele, og vi er derfor glade for at medvirke til, at Ungdomsøen får en god start, når den nyrenoverede ø åbner den 24. august,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

TrygFonden har et særligt fokus på Ungdomsøens potentiale over for udsatte unge:

“Ungdomsøen kan, ved at involvere unge på tværs, skabe en særlig åbenhed over for unges forskellige ressourcer og udgangspunkter. På den måde kan unge, der i andre sammenhænge bliver sat i kasser som sårbare, pludselig være den ressourcestærke og bidrage aktivt til fællesskabet. Med støtten til Ungdomsøen skabes der muligheder for, at Øen kan række ud til alle unge direkte såvel som i form af partnerskaber med andre organisationer om fælles projekter på Øen og rundt om i Danmark.” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Det er flere aktiviteter som eksempelvis maj måneds Young Europe is Voting, som var arrangeret af en af Ungdomsøens kernepartenere Højskolerne og Nyt Europa, det nu bliver muligt for Ungdomsøen at udvikle takket være støtten fra Nordea-fonden & TrygFonden. Fotograf: Jan Thordsen

Den nyrenoverede Ungdomsøen åbner officielt 24. august.

Fakta:

Ungdomsøens åbner officielt 24. august 2019. Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, og givet til Spejderbevægelsen, der har ansvaret for at gøre øen til en ø for hele Danmarks ungdom. Siden har Nordea-fonden doneret yderligere 128 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen, og muliggøre realiseringen af en af de største Ungdomssatsninger i nyere tid.

Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i tæt samarbejde med fonde som Nordea-fonden, Trygfonden, TuborgFondet og stærke kernepartnere som Foreningen SPEJDERNE og landets fem spejderkorps, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen og Friskolerne mf. Kernepartnerkredsen repræsenterer nationalt mere end 670.000 medlemmer, 145.000 frivillige, 870 skoler og 72 ungdomsorganisationer.

Det er Foreningen SPEJDERNE der har etableret Fonden Ungdomsøen. Fonden Ungdomsøen har organisatorisk base på såvel Ungdomsøen som på Spejdercenter Holmen, hvor Fonden Ungdomsøen deler adresse med Foreningen SPEJDERNE.