Venskaber, oplevelser og handling 

Ungdomsøen er en vild aktivitetsplatform og et udviklingscenter for hele Danmarks ungdom – det er en ø, hvor alle landets unge fra 2019 får mulighed for at arrangere vilde events, deltage i engagerende kurser og møde nye venner. 

Ungdomsøens ambition er at skabe rammer, der gør det muligt for landets unge at skabe de næste generationers vigtigste samfundsbevægelse.  

Ungdomsøen er en helt unik platform, hvor du selv kan skabe og gennemføre aktiviteter, hvor du kan mødes med andre og skabe nye fællesskaber på tværs af ungdomskulturer. Ungdomsøn vil være med til at skabe positive forandringer i hele Danmark ved at støtte dig og andre unge i at skabe aktiviteter, kurser og idéer for unge.

Ungdomsøen danner ramme hvor at unge selv udtænker og udfører aktiviteter. Det betyder, at udformningen af øen ikke dikterer en særlig brug, men giver unge mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil bruge øen. 

Indretningen af øen giver plads til at både debattøren, holdspilleren, rollespilleren, atleten, digteren, spejderen, programmøren, danseren, musikeren og alle andre unge kan samles om hver deres unikke aktiviteter på øen og samtidig mødes i nye aktiviteter og fællesskaber på tværs. Det skaber grobund for en ny bevægelse, der sætter unges ressourcer i centrum med reel indflydelse, meningsfyldte fællesskaber og bæredygtig samfundsudvikling i højsædet. 

Øens rum, både ude og inde, får karakter af åbne, fleksible og demokratiske rum. Dette arbejde skal udføres med minimal belastning af miljøet og bæredygtige installationer, der på sigt kan blive 100 % CO₂-neutrale.  

Visionen er resultatet af at involvere hundredvis af frivillige voksne og unge, som deler vores begejstring for projektet. 

Ungdomsøens vision

Ungdomsøen skal være platformen for de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

 

Ungdomsøen åbner i år

I øjeblikket er øen en byggeplads, så Middelgrundsfortet kan gennemgå forvandlingen til Ungdomsøen og være klar til åbningen i år. Det betyder, at øen er lukket for besøg.

Indtil åbningen bliver der afholdt workshops på øen, der skal være med til at udvikle Ungdomsøen og aktiviteterne på øen, så alt er klar til åbningen.

Er du interesseret i at følge med op til Ungdomsøens officielle åbning kan du følge med på vores Facebook-side og Instagram. Her viser vi billeder og videoer fra øen og fortæller om workshops, hvor du kan se øen og være med til at udvikle den.

Havneanløb – lukket til sensommer 2019 

Vi oplever mange henvendelser fra både privatpersoner, spejdere og andre organisationer. Alle deler de vores nysgerrighed på, hvad Middelgrundsfortet kan bruges til – det er vi begejstrede for! Selvom idérigdommen er stor og henvendelserne mange, så betragter vi Middelgrundsfortet som en lukket byggeplads frem mod indvielsen i 2019. 

Til dagligt varetages opsyn af politi, samarbejdspartnere, alarmer og overvågning, da det er forbundet med stor risiko at færdes på øen på egen hånd. Der er eksempelvis mange meter dybe, åbne, elevatorskakte, kilometervis af mørke krybegange, rustne værn og uafspærrede græsskråninger, der ender brat i flere meters frit fald. Vi har det forsikringsmæssige og juridiske ansvar for alle, der tager ophold på øen, da den er privatejet af Middelgrundsfonden. Derfor må uledsagede besøg ikke finde sted. 

 

Vil du være med til at teste øen?

Hvis du/I vil overnatte på øen sammen med minimum ni andre, skal du sende en mail til: booking@ungdomsoen.dk.

I mailen skal i huske at skrive:

  • Ankomstdato
  • Afrejsedato
  • Antal personer
  • Hvor I ønsker at overnatte (eget telt på teltpladsen/i shelter/i gruppeværelser)
  • Øvrige bemærkninger
  • Kontaktoplysninger, Gruppenavn

 

I vil herefter modtage yderligere information om øens faciliteter, priser og videre procedure. Der kan for test-perioden fra maj til august være enkelte forhold, I skal være særlige opmærksomme på i forbindelse med overnatning og aktiviteter på øen, det vil fremgå i den information, I modtager fra os.

Frivillig begejstring!

Ø’xplorers er navnet på alle frivillige, der på arbejdsaftener, weekender eller i ferier tager deres arbejdstøj på og i fællesskab med et smil på læben sætter kurs mod Ungdomsøen, hvor de løser forskellige praktiske opgaver for at vedligeholde og istandsætte øen. 

Der er siden foråret 2015 lagt mere end 50.000 timers frivillig arbejdskraft i projektet. Alt lige fra udvikling af vores vision, til trimning af udearealer og oprydning på fortet er varetaget af begejstrede frivillige. Det er vi taknemmelige for, da frivillighed er et bærende princip for Ungdomsøen. 

Den strategiske patrulje, koordinationsgruppen, bygherregruppen, den interne rådgivergruppe, kommunikationsgruppen, den praktiske arbejds- og tilsynsgruppe er alle frivillige. Der er plads til involvering af flere frivillige kræfter, og måske kan du udvikle både dig selv og projektet med netop dit bidrag. Der er ikke noget formelt krav til kompetencer, men det er helt afgjort en fordel, at du er eventyrlysten, kreativt og praktisk anlagt, hvis du vil bidrage.

Vil du være med? Så meld dig ind i vores Facebook-gruppe Ungdomsøens fællesskab, eller skriv til os.

Middelgrundsfortet på Ungdomsøen 

Vi vil bevare Middelgrundsfortets kulturhistorie som en del af Københavns Befæstning. Bygningerne istandsættes med respekt for oprindelige tekniske installationer og materialer. Fredstidsfortet skal føres tilbage til sit oprindelige udtryk, og kajpladsen skal igen være et levende byrum.  

Vi vil skabe en unik ø for ungdommen i et “ufriseret” landskab, hvor vi vil bevare den rå kontrast mellem det menneskeskabte og det naturlige. Ungdomsøens besøgende kan fornemme Middelgrundsfortets historie, når de færdes på øen, både ude og inde. 

 

Læs mere om projektet bagved på Middelgrundsfondens hjemmeside
Læs mere om projektet Spejderne på deres hjemmeside