Venskaber, oplevelser og handling 

Ungdomsøen er en vild aktivitetsplatform og et udviklingscenter for hele Danmarks ungdom – det er en ø, hvor alle landets unge fra 2019 får mulighed for at arrangere vilde events, deltage i engagerende kurser og møde nye venner. 

Ungdomsøens ambition er at skabe rammer, der gør det muligt for landets unge at skabe de næste generationers vigtigste samfundsbevægelse.  

Ungdomsøen er en helt unik platform, hvor du selv kan skabe og gennemføre aktiviteter, hvor du kan mødes med andre og skabe nye fællesskaber på tværs af ungdomskulturer. Ungdomsøn vil være med til at skabe positive forandringer i hele Danmark ved at støtte dig og andre unge i at skabe aktiviteter, kurser og idéer for unge.

Ungdomsøen danner ramme hvor at unge selv udtænker og udfører aktiviteter. Det betyder, at udformningen af øen ikke dikterer en særlig brug, men giver unge mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil bruge øen. 

Indretningen af øen giver plads til at både debattøren, holdspilleren, rollespilleren, atleten, digteren, spejderen, programmøren, danseren, musikeren og alle andre unge kan samles om hver deres unikke aktiviteter på øen og samtidig mødes i nye aktiviteter og fællesskaber på tværs. Det skaber grobund for en ny bevægelse, der sætter unges ressourcer i centrum med reel indflydelse, meningsfyldte fællesskaber og bæredygtig samfundsudvikling i højsædet. 

Øens rum, både ude og inde, får karakter af åbne, fleksible og demokratiske rum. Dette arbejde skal udføres med minimal belastning af miljøet og bæredygtige installationer, der på sigt kan blive 100 % CO₂-neutrale.  

Visionen er resultatet af at involvere hundredvis af frivillige voksne og unge, som deler vores begejstring for projektet. 

Ungdomsøens vision

Ungdomsøen skal være platformen for de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

 

 

 

Læs mere om projektet bagved på Middelgrundsfondens hjemmeside

Læs mere om projektet Spejderne på deres hjemmeside