Læs mere om projektet bagved på Middelgrundsfondens hjemmeside

Læs mere om projektet Spejderne på deres hjemmeside